^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Виховна робота

План освітніх заходів на І півріччя 2018-2019 н.р.

План освітніх заходів на ІI півріччя 2018-2019 н.р.

ЗАКОН УКРАЇНИ щодо протидії булінгу >>

План освітніх заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу


Організація виховної робота в Рівненській  медичній академії та Рівненському медичному коледжі.

 

   Реалізація виховної роботи в коледжі здійснюється на засадах Закону України “Про вищу освіту”(2014р.), Концепції розвитку професійної освіти і навчання в Україні (2010-2020), Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року від 25.06. 2013р. № 344, Положення про освітній процес в Рівненському державному базовому медичному коледжі, Концепції національно-патріотичного виховання, Статуту Рівненського базового медичного коледжу, а також згідно Плану освітніх заходів із реалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1№ 325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року; Плану освітніх заходів із реалізації обласної комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2016-2020 роки, Плану роботи Ради профілактики правопорушень на 2016-2017н.р., Плану роботи методичного об’єднання класних керівників студентських груп та вихователів гуртожитків; згідно із затвердженими Наказами про організацію та проведення екскурсійних поїздок історико-краєзнавчого, професійно зорієнтованого спрямування в Рівненському державному базовому медичному коледжі, а також відповідно до рекомендаційних листів Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України, обласного управління охорони здоров’я та обласного управління освіти і науки РОДА, Постанов Верховної Ради України «Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у поточному році».

Головною метою виховної роботи в навчальному закладі є формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ; а також розвиток соціально, професійно й життєво ціннісних орієнтирів і компетентностей у майбутніх медичних і фармацевтичних працівників.

 Планування виховної роботи в Рівненському державному базовому медичному коледжі здійснюється на засадах компетентнісно зорієнтованого розвитку особистості за такими напрямами роботи:

 1. національно-патріотичний; правовий;
 2. соціально-психологічний супровід; професійно зорієнтований;
 3. здоров’язбережувальний; морально-етичний;
 4. природо-охоронний та екологічний;
 5. родинно-сімейний;
 6. художньо-естетичний.

  Відповідно до мети та напрямів виховної роботи в Рівненському державному базовому медичному коледжі визначено основні завдання:

 1. - виховання громадянина – патріота Української держави, з активною соціальною позицією, формування національної свідомості й мислення, любові
 2. до рідної землі, шанування культури і традицій свого народу;
 3. - формування й розвиток життєвої компетентності;
 4. - формування й розвиток у студентської молоді культури спілкування та мовленнєвої компетентності;
 5. - виховання кращих рис української ментальності (працелюбності, індивідуальної свободи, толерантності, поваги до жінки, глибокого зв’язку з природою);
 6. - виховання правової культури; дотримання законів Конституції України;
 7. - утвердження в студентському колективі гуманістичних і демократичних засад як основи загальнолюдських стосунків, цивілізованого співіснування;
 8. - запобігання негативному впливу на свідомість студентів інформації, яка містить елементи жорстокості, бездуховності, насильства, пропагує тютюнопаління, наркоманію, пияцтво, антисоціальну поведінку;
 9. - виховання в студентської молоді високо життєвих якостей, духовних цінностей (милосердя, людяності, доброчинності тощо);
 10. - виховання відповідальності до професійних обов’язків медичного, фармацевтичного працівника; усвідомлення престижу обраної спеціальності;
 11. - виховання у студентів розради як духовної цінності, співчуття до людей з обмеженими фізичними особливостями та вадами;
 12. - вироблення у студентів свідомого ставлення до праці як вищої цінності людського суспільства;
 13. - пропагування здорового способу життя, формування здоров’я-збережувальної компетентності;
 14. - виховання почуття до прекрасного, розвиток творчого потенціалу, художньо-естетичних здібностей студентів-медиків.

  Виховною роботою керує заступник директора з виховної роботи, кандидат педагогічних наук Бухальська Світлана Євгеніївна.

vuhov17-1
 

Спрямованість на досягнення виховної мети в коледжі здійснюється переважно через реалізацію окреслених виховних завдань на рівні студентської групи та відділення під координуванням завідувача відділення й класного керівника. Відповідно виховною проблемою, над якою працюють структурні підрозділи Рівненського державного базового медичного коледжу визначено: “Професійно зорієнтоване виховання студентів в освітньому процесі Рівненського державного базового медичного коледжу” Планування виховної роботи на рівні структурних підрозділів коледжу ґрунтується на науково-правовій базі, що передбачає використання ефективних засобів масового та індивідуального впливу з урахуванням вікових, статевих і психологічних особливостей студентів. Питання щодо організації та реалізації мети та завдань виховної роботи розглядаються на засіданнях педагогічної, адміністративної, методичної рад та методичного об’єднання класних керівників груп.
  Методичне об’єднання класних керівників студентських груп, що є одним з основних підрозділів у системі координування освітнім процесом у коледжі, що функціонує за річним планом роботи. Методичне об’єднання охоплює 78 класних керівників, на засіданнях якого розглядаються та вивчаються актуальні педагогічні, психологічні та соціальні проблеми виховання студентської молоді, зокрема: На засідання методичного об’єднання керівників студентських груп розглядались та вивчались актуальні педагогічні, психологічні та соціальні проблеми й питання виховання студентської молоді, зокрема: “Професійно зорієнтоване виховання студентів в освітньому процесі Рівненського державного базового медичного коледжу”. “Соціально-психологічні аспекти процесу адаптації cтудентів нового набору коледжу”, “Педагогічні, організаційно-методичні умови забезпечення національно-патріотичного виховання студентів Рівненського державного базового медичного коледжу”, “Про проведення освітніх заходів із реалізації обласної комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2016-2020 роки в Рівненському державному базовому медичному коледжі”, “Про впровадження технології колективного творчого виховання в освітній процес Рівненського державного базового медичного коледжу”, “Роль морально-етичного виховання у формуванні всебічно розвиненої особистості майбутнього медика: теоретичні аспекти”.
  Заслуговують на увагу освітні заходи, які передбачені в комплексному плані виховної роботи Рівненського базового медичного коледжу, зокрема:

 1. - організаційні (наради, консультації щодо планування та реалізації виховних заходів на рівні органів самоврядування, студентських груп, циклових (предметних) комісій, відділень, гуртожитків;
 2. - співпраця з соціально-психологічною та методичною службою коледжу);
 3. - правові (круглі столи, зустрічі з представниками правоохоронних органів, громадських організацій, юрисконсультом коледжу);
 4. - соціально-психологічні (анкетування, бесіди, індивідуальне консультування, діагностування соціально-психологічних проблем в період адаптації, а також соціально-психологічна робота з студентами-сиротами, напівсиротами, студентами з неповних сімей тощо;
 5. - соціально-психологічні тренінги; індивідуальні бесіди, а також матеріальна підтримка соціально незахищеної категорії студентів);
 6. - національно-патріотичні (інформаційні хвилинки, тематичні лекції, участь в конкурсах знавців української мови, виготовлення стіннівок до ювілейних дат національно-історичних подій, тематичні уроки-екскурсії в Рівненському обласному краєзнавчому музеї, музеї Уласа Самчука, Лесі України (с. Колодяжне), екскурсії маршрутами історико-культурних пам’яток Києва, Рівненщини (Остріг, Дубно, Пересопниця, Берестечко), замками Львівщини , Тернопільщини, Волині) тощо;
 7. - професійно зорієнтовані заходи, що сприяють формуванню фахових умінь і навичок, принципів медичної етики і деонтології, професійної відповідальності й мобільності (тематичні лекції за календарем медичних дат, тематичні вечори до Дня медичного працівника (червень), медичної сестри (травень), фармацевта (вересень), стоматолога (лютий);
 8. - екскурсії в музей медицини (Київ), анатомічний музей (Тернопіль), музей-аптека (Львів, Луцьк), волонтерська робота – участь студентів у загоні «Милосердя», доброчинних акціях «День серця», «Святий Миколай», «Великодні дзвони» з метою допомоги вихованцям Рівненського будинку дитини);
 9. - здоров’язбережувальні (лекції, інформаційні хвилинки до Міжнародних днів боротьби з туберкульозом, ВІЛ/СНІД-інфекції, акції проти шкідливих звичок паління, наркоманії й алкоголю; репродуктивне виховання, участь в акціях Рівненського регіонального відділення Української асоціації планування сім’ї «Молодь обирає здоров’я»);
 10. - морально-етичні заходи (години спілкування, диспути, вивчення досвіду роботи класного керівника з проблеми «Морально-етичний розвиток особистості, об'єднуючими цінностями якого є: правда, краса, милосердя - основа творення людини» (Іваницька П.Ф.);
 11. - екологічні та природоохоронні заходи (тематичні години спілкування, організація та проведення днів довкілля, співпраця з Рівненським будинком природи, робота на ділянках лікарських рослин, флористичні конкурси, екскурсії в дендропарки (Кременець, Березне), туристичні походи на Вишневу гору, Карпатський національний заповідник);
 12. - родинно-сімейні заходи, що сприяють вихованню родинно-сімейної свідомості, культури сімейних стосунків, поваги до своєї родини; культивуванню кращих рис української ментальності: працелюбності, толерантності, поваги до жінки; залучення батьків до спільного виховного процесу (загальноколеджні та класні батьківські збори, тематичні лекції для батьків, індивідуальні бесіди з батьками, тематичні заходи до Дня матері, батьківського свята тощо);
 13. - заходи суспільно-корисної праці (озеленення території, навчальних кімнат, прибирання території, чергування в навчальних корпусах та гуртожитках тощо);
 14. - культурно-масові заходи (вечори, зустрічі з митцями, пізнавальні екскурсії, літературно-поетичні, музичні та хореографічні конкурси, відвідування концертів зали органної музики, художніх виставок, світлин, перегляд вистав Рівненського академічного музично-драматичного театру, фільмів кіноцентру «Ера»).

vuhov17

  Традиційними в Рівненському державному базовому медичному коледжі стали виховні заходи (інформаційні хвилинки, тематичні вечори), приурочені до міжнародних та державних свят, зокрема до Дня незалежності України; Дня знань; Дня вчителя; Дня Міжнародного дня грамотності; Міжнародного Дня миру; Свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня українського козацтва; Дня студента; Дня Соборності України; Міжнародного Дня прав жінок і миру; Всесвітнього Дня боротьби з туберкульозом; Всесвітнього Дня боротьби з ВІЛ/СНІДом; Всесвітнього дня проти тютюну; Всесвітнього Дня здоров’я; Чорнобильської трагедії; Дня матері; Міжнародного дня сім’ї; Дня захисту дітей; Дня Перемоги; Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні; Дня слов’янської писемності і культури; Дня медичної сестри та медичного працівника.
  Слід відмітити, що Рівненському державному базовому медичному коледжі належно проводиться робота з профілактики правопорушень, яка спрямована на вивчення студентами нормативно-правових документів, на максимальне залучення студентів в гуртки, клуби, спортивні секції тощо. З цією метою в коледжі діє Рада профілактики правопорушень, яка координує правове виховання для попередження правопорушень серед студентської молоді, а також налагоджена співпраця з Центром соціальними службами для молоді, зокрема громадською організацією «Чайка». Так для студентів коледжу систематично проводяться лекції «Права, свободи, обов’язки громадян України», «Злочин і кара», «Права людини при затриманні, арешті, обшуку… (якщо вам ще немає 18-ти)».
  В коледжі функціонує Інтернет-клуб, активними учасниками якого є студенти коледжу. Оволодіння сучасними інформаційними технологіями є вимогою часу. Участь в Інтернет-клубі полегшує студентам підбір навчальної інформації, сприяє пізнавальній діяльності, формуванню комп’ютерної грамотності та інформаційної компетентності.
  Студенти є активними дописувачами Інтернет-газети, газети «Наш медичний коледж», «СтудРадник». Виховна робота зі студентами коледжу знаходить відображення у відеофільмах, фотоальбомах, фото-експрес-інформаціях, коледжній газеті, місцевій пресі та на телебаченні. Відповідно до наказу МОН України №166 від 03.04.2001 року «Про затвердження Положення про студентське самоврядування вищих навчальних закладів» та наказу МОЗ України №687 від 27.02.08року «Про покращення виховної роботи у вищих медичних навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації в Рівненському державному базовому медичному коледжі функціонують органи студентського самоврядування. Студентське самоврядування є органічною складовою навчально-виховного процесу в коледжі, в основі якої діє механізм чіткої взаємодії органів самоврядування з педагогічною, адміністративною радою коледжу, цикловою (предметною) комісією, методичним об’єднанням класних керівників груп, батьківською радою.
  Система студентського самоврядування у коледжі побудована за такими принципами:

 1. - структура органів самоврядування та їх взаємодія з навчально-виховними підрозділами коледжу;
 2. - зміст та головні напрями діяльності органів студентського самоврядування;
 3. - актуальні питання та проблеми щодо забезпечення ефективності роботи студентського самоврядування.

  Завдання органів студентського самоврядування Рівненського державного базового медичного коледжу чітко зазначені у Положенні про Студентську Раду.
  В структурі студентського самоврядування виокремлено студентську Раду, раду гуртожитку, студентський профспілковий комітет, старостат. Вищим виконавчим органом самоврядування коледжу є Студентська Рада, засідання якої проводяться щомісяця. Головною структурною одиницею самоврядування у коледжі є академічна група, яка делегує своїх представників до Ради коледжу. Для вирішення завдань навчально-виховного процесу у складі Студентської Ради створені комісії за напрямами роботи, студенти беруть участь в управлінні виховним процесом у коледжі. Реалізують комісії свою діяльність за такими напрямами: навчальна робота; суспільно-корисна робота; інформаційна робота; культурно-масова робота; соціальна сфера; спортивно-масова робота.
  Заслуговує на увагу волонтерська робота студентів коледжу, головною метою якої є можливість реалізувати свої духовні якості та допомогти іншим. Зокрема, студентська Рада співпрацює з Рівненською міською організацією Червоного Хреста (проведення благодійної акції по збору коштів для дітей – пацієнтів Рівненського обласного протитуберкульозного диспансеру з нагоди Дня Святого Миколая); ініціює збір крові для гематологічного відділення Рівненської обласної дитячої лікарні; в рамках проведення тижня паліативної медицини та хоспісної допомоги проводить збір коштів для Дубенського хоспісу; проводить благодійні акції для підтримки вихованців Рівненського обласного спеціалізованого будинку дитини; організовує уроки здоров’я з дітьми дитячого будинку та інших навчальних закладах м. Рівне.
  Члени студентського самоврядування співпрацюють з молодіжними громадськими організаціями: «Молодь Діє», «Центр стажування волонтеріату», «Громадська мистецька формація», «Метр», а також з органами студентського самоврядування Національного університету «Острозька академія», Івано-Франківського та Тернопільського національних медичних університетів, Рівненського автотранспортного коледжу, Березнівського лісотехнічного коледжу НУВГП. Члени студентського самоврядування активно долучаються до заходів управління у справах сім’ї, молоді та спорту, приймають участь у конференціях організованих Всеукраїнською радою студентського самоврядування, обласних студентських форумах.
Пріоритетним напрямом роботи студентської профспілкової організації є соціальний, а саме надання різної соціальної допомоги окремим студентам.
Зазначимо, що виховний процес в Рівненському державному базовому медичному коледжі здійснюється й в позанавчальний час. Значна увага приділяється вихованню студентів, які проживають в гуртожитках №1, №2, №3. Так вихователі гуртожитків, психолог, соціальний педагог намагаються створити сприятливі соціально-психологічні та побутові умови для проживання студентів. Адже поліпшення зазначених умов, організації самообслуговування і дотримання правил внутрішнього розпорядку, організації дозвілля – формують культуру поведінки в житті й побуті. В гуртожитках діють кімнати-самопідготовки, працює філіал коледжної бібліотеки. Контроль за дотриманням належних умов проживання, правил внутрішнього розпорядку покладено на студентську Раду гуртожитку. Серед студентів-мешканців гуртожитку проводяться тематичні конкурси, вечори відпочинку. Щороку студентський гуртожиток коледжу бере участь в обласному огляді – конкурсі на кращий студентський гуртожиток області.
На базі коледжу діє культурно-спортивний комплекс (ігровий зал, тренажерний зал, спортивний майданчик). Студенти активно долучаються до спортивних секцій настільного тенісу, волейболу, баскетболу, легкої атлетики, атлетичної гімнастики, шахів та шашок. Щорічно проводяться спортивно-масові та оздоровчі заходи: спартакіади між збірними командами навчальних груп з наступних видів спорту: легкоатлетичний крос, настільний теніс, волейбол, шахи та шашки, міні-футбол, туристичні походи. Збірні команди коледжу постійно беруть участь в міських та обласних змаганнях, в яких посідають призові місця. На високому рівні в коледжі проводяться традиційні спортивні свята.
  В коледжі створена «Служба довіри», мета якої – надавати психологічну допомогу студентам та батькам з питань виховання. Слід відзначити про належний рівень організації роботи з батьками студентами коледжу, що здійснюється за щорічним планом виховної роботи. Відповідно до розробленого Положення в коледжі діє батьківська Рада, яка співпрацює з адміністрацією, класними керівниками та органами студентського самоврядування.
  Класні керівники систематично інформують батьків про стан успішності та відвідування занять студентами, а також про навчальні досягнення за семестр та навчальний рік (шляхом надсилання повідомлень, листів); вихователі гуртожитків, завідувачі відділень, заступник директора з виховної роботи долучаються до батьківських зборів (батьківські збори проводяться 2 рази на рік), підтримують постійний зв’язок з батьками студентів, які потребують особливої уваги; проводять тематичні лекції: «Батькам про професію їхніх дітей»; «Про особисту гігієну і статеве виховання», «Про батьківський авторитет», «Про вплив алкоголю та наркотиків на організм дітей», відкриті виховні заходи до Дня матері, до Дня батька «До Вас, батьки, я серцем припадаю» тощо.
  З огляду на зазначене, організація виховної роботи в Рівненському державному базовому медичному коледжі ефективно спрямована на формування життєвої та фахової компетентності студентів – майбутніх медичних, стоматологічних і фармацевтичних працівників на засадах високої моралі та етики.


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)22 69 58
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія