^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Відділення "Фізична реабілітація"

Спеціальність «227 Фізична терапія, ерготерапія»

  Сучасний стан реформування всіх галузей в Україні потребує якісних змін і в медицині, зокрема в системі медичної освіти. Підготовка висококваліфікованих медичних кадрів є передумовою успішного розвитку країни.
  З огляду на існуючу в нашій державі потребу реабілітації інвалідів і осіб із тимчасовою втратою працездатності, а також покращення стану здоров’я окремих контингентів населення в Рівненському базовому медичному коледжі відкрито спеціальністі 227 Фізична терапія, ерготерапія, освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, з ліцензованим обсягом освітньої послуги 100 осіб ( Ліцензія, наказ МОН №1512л, від 23.12.16р. Постанова КМУ №53від 01.02.2017р) . Набір студентів проводиться на базі повної загальної освіти (4 роки навчання) – по результатам зовнішнього незалежного оцінювання та на базі молодшого спеціаліста зі спеціальностей « Лікувальна справа», « Сестринська справа» ( 3 роки навчання: вечірня та денна форми навчання) - по результатам співбесіди. Навчання здійснюється за рахунок видатків Державного бюджету України – за державним замовленням та за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Очолює відділення кандидат медичних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, лікар-хірург Коробко Лариса Ростиславівна

image004

  Матеріальна база: навчально-лабораторний корпус, кабінети та лабораторії, комп’ютерні класи, актова зала, спортивно-оздоровчий комплекс, тренажерний зал, бібліотека, електронний читальний зал, читальний зал, гуртожитки, навчально-методичний комплекс з фармакогнозії, навчальна аптека.
  Навчання в коледжі проводиться відповідно до навчального плану і програм МОЗ України. Студенти вивчають гуманітарні, фундаментальні науки, які є основою медичних і фармацевтичних знань та професійно-зоорієнтовані дисципліни .
  Студенти розпочинають знайомство з обраною професією на заняттях різних навчальних дисциплін, а завершують закріпленням теоретичних знань і практичних навичок під час проходження виробничих та переддипломної практики
  Випускники спеціальності є фахівцями фізичної реабілітації, що матимуть змогу працювати на таких посадах: реабілітолога, масажиста, інструктора ЛФК у реабілітаційних, санаторно-курортних і амбулаторно-поліклінічних закладах, кабінетах ЛФК медичних закладів, фізкультурних диспансерів, а також викладача фізичного виховання у школах, школах санаторного типу, спортивних клубах, туристичних клубах , менеджер (управитель) з громадської охорони здоров’я.
  Отримавши освіту бакалавра, випускники зможуть продовжити навчання у медичних університетах та здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень –магістр.


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)22 69 58
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія