^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Циклова комісія професійно-орієнтованих дисциплін терапевтичного профілю

BabiakO 

Голова циклової комісії: Баб’як Олена Вікторівна – кандидат медичних наук, спеціаліст вищої категорії,викладач-методист, викладач 

 Штат циклової комісії:

 1. • Бойчук Тетяна Михайлівна, спеціаліст вищої категорії.
 2. • Бобошко Тетяна Іванівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
 3. • Борбелюк Надія Ярославівна, спеціаліст ІІ категорії.
 4. • Гордашко Тамара Антонівна, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.
 5. • Демянчук Михайло Ростиславович, к.п.н., викладач-методист, вища категорія.
 6. • Демянчук Тетяна Миколаївна, спеціаліст вищої категорії; викладач-методист.
 7. • Джула Ірина Миколаївна, спеціаліст вищої категорії.
 8. • Корольчук Галина Федорівна, кандидат медичних наук, спеціаліст.
 9. • Кирнична Анна Юріївна , спеціаліст ІІ категорії.
 10. • Літвінчук Олександр Федорович, спеціаліст вищої категорії.
 11. • Мохір Марія Олексіївна, спеціаліст ІІ категорії.
 12. • Проказюк Наталія Василівна, спеціаліст ІІ категорії.
 13. • Редько Олег Володимирович, спеціаліст І категорії.
 14. • Хома Ігор Несторович, спеціаліст вищої категорії; викладач-методист.
 15. • Чикалюк Людмила Євгеніївна, спеціаліст ІІ категорії.
 16. • Шадий Світлана Борисівна, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Освітня діяльність циклової комісії (навчальні дисципліни, які викладаються на цикловій комісії):

- для спеціальності «Лікувальна справа» 

 1. • Внутрішня медицина 
 2. • Невідкладні стани у внутрішній медицині
 3. • Догляд та маніпуляційна техніка
 4. • Сімейна медицина
 5. • Геронтологія та геріатрія
 6. • Основи медичної реабілітації
 7. • Соціальна медицина та ООЗ

- для спеціальності «Сестринська справа»

 1. • Медсестринство у внутрішній медицині
 2. • Медсестринство в сімейній медицині
 3. • Основи сестринської справи 
 4. • Медсестринство в реабілітації
 5. • Медсестринство в геронтології

- для спеціальностей «Стоматологія», «Фармація»

 1. • Внутрішні хвороби
 2. • ПДД

Навчально-методичні проблеми, над якими працює циклова комісія професійно-орієнтованих дисциплін терапевтичного профілю:

 1. 1. «Використання інноваційних технологій при викладанні дисциплін терапевтичного профілю»
 2. 2. «Вплив несприятливих факторів на показники здоров’я. Синдром хронічної втоми»

Навчальна робота комісії Теоретичні і практичні знання та вміння з таких дисциплін, як: внутрішня медицина, невідкладні стани у внутрішній медицині, догляд за хворими, медична та соціальна реабілітація, лікувальна фізкультура і масаж, клінічна патологія, соціальна медицина та ООЗ, геронтологія та геріатрія, сімейна медицина отримують студенти ІІ-ІV курсів відділень “Лікувальна справа”, “Сестринська справа”, Стоматологія” і “Фармація”. Викладачі циклу працюють на відділенні ФПО, де свої знання та навики доносять до курсантів відділення ФПО.

 Викладачі та студенти мають доступ до системи Інтернет, що дає можливість співпрацювати з навчальними закладами України й поза її межами. Викладачами циклу створені мультимедійні комплекси, електронні лекції, складені робочі навчальні програми, тестові завдання, комплексні контрольні роботи, ситуаційні задачі, з дисциплін за спеціальностями “Лікувальна справа”, “ Стоматологія”, “Сестринська справа” і “Фармація” та на відділенні ФПО.

cikl-terapia 3

Наукова робота комісії

 Баб’як Олена Вікторівна, у 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю “Гастроентерологія”. Постійно приймає участь у конференціях. У 2013 році отримала сертифікат та премійована РОДА за заслуги та досягнення в галузі фундаментальних та прикладних досліджень та науково-технічних розробок. У 2019 р. виданий підручник “Внутрішні хвороби” під редакцією ректора академії, професора, відмінника освіти України Р.О.Сабадишина.cikl-terapia 1

 Друкуються наукові статті у журналах:“Вісник наукових досліджень” Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, “Сучасна гастроентерологія” ,“Гастроентерологія” та в тезах доповідей регіональних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, симпозіумів. Викладачами циклу розроблені посібники: “Методика активізації навчання з терапії”, “Пропедевтика у внутрішній медицині”, “Медична психологія” ,“Особливості обстеження хворого”,“Медична реабілітація хворих при різних захворюваннях”, “Курс лекцій по сімейній медицині ”. Проводяться декадники циклової комісії , де оганізовуються різні заходи: відкриті практичні заняття, презентаційні лекції , майстер-класи, брейн-ринги, ознайомлення з новинками медичної літератури, сучасними методами діагностики, лікування, зустрічі із провідними лікарями, медичними сестрами міста та області, студентські науково-практичні конференції, конкурс “Кращий за професією”.cikl-terapia 2

 Головою циклової комісії проводяться презентаційні лекції серед студентів ІІ-ІУ курсів на тему: «Актуальні питання впровадження системи паліативної допомоги у внутрішній медицині в Україні» та «Основні принципи паліативної і хоспісної допомоги». Викладачі циклової комісії приймають активну участь у всеукраїнських науково-практичних конференціях, конгресах та з’їздах, які проходять у Київському НДІ кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска, Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця, Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського, Рівненському обласному клінічному лікувально-діагностичному центрі ім. В.М. Поліщука.

cikl-terapia 4cikl-terapia 5


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)63 55 34
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія