^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Циклова комісія професійно - орієнтованих дисциплін хірургічного профілю №1

 

Маркович Олекесій Володимирович

Голова циклової комісії к.пед.н., викладач вищої категорії – методист. Кандидатська дисертація «Формування професійних вмінь майбутніх медичних сестер хірургічного профілю».

  Співавтор наступних підручників і посібників: 1. Організація роботи операційної медсестри. Навчальний посібник / [Р. О. Сабадишин, О. В. Маркович, Б. З. Чижишин та ін.]. – Вінниця: Нова Книга, 2020. – 248 с.2. Теоретичні і практичні основи процесу сестринського догляду за пацієнтами. Навчальний посібник / [Р. О. Сабадишин, О. В. Маркович, Б. З. Чижишин та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2020. – 240 с. 3. Практикум з медсестриниство в хірургії. Навчальний посібник / [Сабадишин Р.О., Маркович В.О., Рижковський В.О., Чижишин Б.З. ] Вінниця : Нова Книга, 2017. – 360 с. 4. Хірургія. Навчальний підручник в двох томах. / [Сабадишин Р.О., Рижковський В.О., Маркович В.О., Чижишин Б.З., Коробко Л.Р. ] Вінниця : Нова Книга, 2018. т.- І– 782 с.. т.- ІІ – 587с. 5. Медсестринство в хірургії. Посібник з практичних навичок. [О.Л.Ковальчук, Р.О.Сабадишин, О.В. Маркович.] Тернопіль «Укрмедкнига», 2002.- 479с. 

 Штат циклової комісії:

 1. • Дашевський Ю.М. – викладач І категорії, лікар-хірург;
 2. • Калачинська О.М – викладач ІІ категорії, лікар-хірург;
 3. • Пишко О.М. – викладач вищої категорії, старший викладач, лікар-хірург;
 4. • Турпакова В.Є. – викладач вищої категорії, викладач-методист, категорії лікар-хірург;
 5. • Чижишин Б. З. – к. мед. н., викладач вищої категорії, викладач-методист, лікар-хірург.
  1. hirurgia20

Навчальні дисципліни, які викладаються на цикловій комісії:

– зі спеціальності 5. 12010102 «Сестринська справа».

 1. • Медсестринство в хірургії;
 2. • Медсестринство в онкологіїЇ
 3. • Анестезіологія та реаніматологія.

– зі спеціальності 5. 12010101 «Лікувальна справа».

 1. • Хірургія;
 2. • Невідкладні стани в хірургії;
 3. • Онкологія;
 4. • Анестезіологія та реаніматологія.

– зі спеціальності 221 «Стоматологія», спеціалізація «Стоматологія» (гігієніст зубний).

 1. • Хірургічні хвороби.

Проблема над якою працює циклова комісія: Загальна проблема, над якою працює циклова комісія – Впровадження алгоритмічних технологій в навчальний процес.

Проблема над якою працюють викладачі в рамках загальної проблеми циклової комісії:

 1. • Дашевський Ю.М. – Алгоритмізація практичної підготовки при викладанні предмету «Невідкладні стани в хірургії».
 2. • Калачинська О.М. – Алгоритмізація практичної підготовки при викладанні предмету «Хірургія» (зубні гігієністи).
 3. • Маркович О.В. – Алгоритмізація практичної підготовки при викладанні предмету «Медсестринство в хірургії».
 4. • Пишко О.М. – Алгоритмізація практичної підготовки при викладанні предмету «Невідкладні стани в хірургії».
 5. • Турпакова В.Є. – Алгоритмізація практичної підготовки при викладанні предмету «Онкологія».
 6. • Чижишин Б.З.– Алгоритмізація практичної підготовки при викладанні предмету «Хірургія».

КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)63 55 34
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія