^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Циклова комісія анатомії, фізіології, патології та гістології людини

  Циклова комісія «Анатомії, фізіології та гістології» створена у 2017 році, відокремленням від циклової комісії фундаментальних дисциплін. До складу циклової комісії входять викладачі з «Анатомії людини» та « Нормальної фізіології», «Патологічної анатомії», «Патологічної фізіології», «Гістології».

kaskiv

Глова циклової комісії: Каськів Мар’яна Володимирівна, кандидат біологічних наук. Навчально-методична проблема викладача: «Формування загально-людських і здоров’язберігаючих компетентностей студентів-медиків РДМК». Автор монографії «Оцінка стану міста Рівне за показниками цитогенетичного моніторингу», «Методичні рекомендації з оцінки ризику для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря».

  Викладацький склад циклової комісії:

 1. • Гарас Омеляна Василівна – лікар-стоматолог,викладач вищої категорії, старший викладач.
 2. • Редько Сергій Володимирович – лікар – акушер - гінеколог. Вища педагогічна категорія, завідуючий кабінетом анатомії.
 3. • Єгер Олександр Йосипович – лікар - дерматовенеролог. Вища педагогічна категорія, старший викладач.
 4. • Винокур Микола Олександрович – військовий лікар-спеціалізація терапія хірургія, викладач ІІ категорії.
 5. • Дашевський Микола Степанович – лікар-лікувальник. Викладач вищої категорії, відмінник освіти.
 6. • Андреєва Ольга Богданівна – викладач І категорії. Магістр анатомії та фізіології людини.
 7. • Климчук Олена Василівна - – викладач ІІ категорії. Магістр анатомії та фізіології людини.

  Циклова комісія нараховує 8 штатних викладачів, з них: 1 – науковий ступінь, вища категорія - 3, старший викладач - 2, друга категорія – 1.

  Проблема над якою працює циклова комісія:

 1. • Шляхи вдосконалення викладання фундаментальних дисциплін в контексті фахової компетентності викладача;
 2. • Застосування на заняттях інтерактивних методів;
 3. • Впровадження інформаційних технологій в навчальному процесі;
 4. • Ефективні методи контролю. Тестовий контроль.

image002

  Навчальна робота циклової комісії.

  Навчання викладацьким колективом циклової комісії проводиться відповідно до навчального плану і програм МОЗ України. На циклі студенти медичного і стоматологічного відділень вивчають фундаментальні дисципліни – «Анатомію людини», «Нормальну фізіологію», «Патоморфологію», «Патологічну фізіологію».

 1. • Студенти 2 курсу за спеціальністю «Сестринська справа», вивчають «Анатомію людини», «Нормальну фізіологію»; 3 курсу «Патоморфологію»;
 2. • Студенти 2 курсу за спеціальністю «Лікувальна справа», вивчають «Анатомію людини», «Нормальну фізіологію»;
 3. • Студенти 3 курсу за спеціальністю «Патоморфологію», «Патологічну фізіологію»;
 4. • Студенти за спеціальністю «Фармація» - бакалаврат, вивчають «Анатомію людини», «Нормальну фізіологію»; «Патоморфологію», «Патологічну фізіологію»;
 5. • Студенти за спеціальністю «Стоматологія», «Зубні гігієністи», вивчають «Анатомію людини», «Нормальну фізіологію», «Гістологію», «Анатоміяю людини з біомеханікою жувального апарату»;
 6. • Студенти за спеціальністю «Реабілітація-бакалаврат» - «Патоморфологію», «Патологічну фізіологію»;
 7. • «Лабораторна діагностика - бакалаврат» вивчають «Анатомію людини», «Нормальну фізіологію», «Патоморфологію», «Патологічну фізіологію».

  Лекції та практичні заняття проводяться з використанням інноваційних технологій. Створені лабораторії, кабінети, навчальні аудиторії, які укомплектовані згідно сучасних вимог. Колектив циклу працює над удосконаленням навчально-методичної роботи. Особлива увага приділяється тестовому контролю знань студентів. Для студентів створено всі умови для навчання у спеціалізованих аудиторіях у навчальному корпусі № 4 вул. Калнишевського, 29.

  Викладачі циклової комісії постійно підвищують свій методичний і педагогічний рівень, беруть активну участь у роботі обласних методичних об’єднань. Щомісячно проводяться засідання циклової комісії, на яких розглядають сучасні дидактичні та методичні проблеми в медичній освіті, новітні освітні технології, психолого-педагогічні аспекти формування професіоналізму викладача, шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу, проблеми становлення особистості студента в сучасних умовах тощо.

  Виховна робота циклової комісії.

  У перспективі роботи циклу два студентські наукові гуртки з анатомії людини та гістології.

image003

 


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)22 69 58
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія