^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Циклова комісія анатомії, фізіології, патології та гістології людини

  Циклова комісія «Анатомії, фізіології та гістології» створена у 2017 році, відокремленням від циклової комісії фундаментальних дисциплін. До складу циклової комісії входять викладачі з «Анатомії людини» та « Нормальної фізіології», «Патологічної анатомії», «Патологічної фізіології», «Гістології».

kaskiv

Глова циклової комісії: Каськів Мар’яна Володимирівна, кандидат біологічних наук. Навчально-методична проблема викладача: «Формування загально-людських і здоров’язберігаючих компетентностей студентів-медиків РДМК». Автор монографії «Оцінка стану міста Рівне за показниками цитогенетичного моніторингу», «Методичні рекомендації з оцінки ризику для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря».

  Викладацький склад циклової комісії:

 1. • Гарас Омеляна Василівна – лікар-стоматолог,викладач вищої категорії, старший викладач.
 2. • Редько Сергій Володимирович – лікар – акушер - гінеколог. Вища педагогічна категорія, завідуючий кабінетом анатомії.
 3. • Єгер Олександр Йосипович – лікар - дерматовенеролог. Вища педагогічна категорія, старший викладач.
 4. • Винокур Микола Олександрович – військовий лікар-спеціалізація терапія хірургія, викладач ІІ категорії.
 5. • Друзюк Роман Богданович – лікар-терапевт. Викладач І категорії.
 6. • Андреєва Ольга Богданівна – викладач І категорії. Магістр анатомії та фізіології людини.
 7. • Климчук Олена Василівна - – викладач ІІ категорії. Магістр анатомії та фізіології людини.

  Циклова комісія нараховує 8 штатних викладачів, з них: 1 – науковий ступінь, вища категорія - 3, старший викладач - 2, друга категорія – 1.

  Проблема над якою працює циклова комісія:

 1. • Шляхи вдосконалення викладання фундаментальних дисциплін в контексті фахової компетентності викладача;
 2. • Застосування на заняттях інтерактивних методів;
 3. • Впровадження інформаційних технологій в навчальному процесі;
 4. • Ефективні методи контролю. Тестовий контроль.

image002

  Навчальна робота циклової комісії.

  Навчання викладацьким колективом циклової комісії проводиться відповідно до навчального плану і програм МОЗ України. На циклі студенти медичного і стоматологічного відділень вивчають фундаментальні дисципліни – «Анатомію людини», «Нормальну фізіологію», «Патоморфологію», «Патологічну фізіологію».

 1. • Студенти 2 курсу за спеціальністю «Сестринська справа», вивчають «Анатомію людини», «Нормальну фізіологію»; 3 курсу «Патоморфологію»;
 2. • Студенти 2 курсу за спеціальністю «Лікувальна справа», вивчають «Анатомію людини», «Нормальну фізіологію»;
 3. • Студенти 3 курсу за спеціальністю «Патоморфологію», «Патологічну фізіологію»;
 4. • Студенти за спеціальністю «Фармація» - бакалаврат, вивчають «Анатомію людини», «Нормальну фізіологію»; «Патоморфологію», «Патологічну фізіологію»;
 5. • Студенти за спеціальністю «Стоматологія», «Зубні гігієністи», вивчають «Анатомію людини», «Нормальну фізіологію», «Гістологію», «Анатоміяю людини з біомеханікою жувального апарату»;
 6. • Студенти за спеціальністю «Реабілітація-бакалаврат» - «Патоморфологію», «Патологічну фізіологію»;
 7. • «Лабораторна діагностика - бакалаврат» вивчають «Анатомію людини», «Нормальну фізіологію», «Патоморфологію», «Патологічну фізіологію».

  Лекції та практичні заняття проводяться з використанням інноваційних технологій. Створені лабораторії, кабінети, навчальні аудиторії, які укомплектовані згідно сучасних вимог. Колектив циклу працює над удосконаленням навчально-методичної роботи. Особлива увага приділяється тестовому контролю знань студентів. Для студентів створено всі умови для навчання у спеціалізованих аудиторіях у навчальному корпусі № 4 вул. Калнишевського, 29. Викладачі циклової комісії постійно підвищують свій методичний і педагогічний рівень, беруть активну участь у роботі обласних методичних об’єднань. Щомісячно проводяться засідання циклової комісії, на яких розглядають сучасні дидактичні та методичні проблеми в медичній освіті, новітні освітні технології, психолого-педагогічні аспекти формування професіоналізму викладача, шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу, проблеми становлення особистості студента в сучасних умовах тощо.

  Виховна робота циклової комісії.

  У перспективі роботи циклу два студентські наукові гуртки з анатомії людини та гістології.

image003

  Здобутки циклової комісії.

  За останні роки викладачами циклової комісії підготовлено ряд навчально-методичних посібників, зокрема:

Єгер Олександр Йосипович розробив, написав, підготував

 1. 1. Методичні рекомендації для проведення практичних занять по анатомії людини, 2014 рік.
 2. 2. Рекомендації для студентів з самостійного вивчення анатомії людини, 2015 рік.
 3. 3. Вказівки “Підручний атлас з остеології”, 2013рік.
 4. 4. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дерматовенерології, 2012 рік.
 5. 5. Комплекс презентаційних лекцій повного курсу “Анатомія людини”, 2013рік.

Редько Сергій Володимирович розробив, написав, підготував:

 1. 1. Остеологія (атлас); Міологія (атлас); Травна і дихальна системи (атлас);
 2. 2. Видільна і статева системи (атлас); Нервова система (атлас);
 3. 3. Серцево-судинна система (атлас); Вчення про кістки, вчення про м’язи (посібник);
 4. 4. Спланхнологія (посібник); Загальна патологія (посібник); Фізіологія нервової системи, фізіологія органів чуття (посібник);
 5. 5. Фізіологія нервово-м’язової системи, обмін речовин і енергії, теплообмін (посібник); Фізіологія системи травлення (посібник);
 6. 6. Фізіологія системи дихання, фізіологія крові, фізіологія ендокринної системи (посібник);
 7. 7. Фізіологія системи виділення, фізіологія серцево-судинної системи (посібник); Фізіологія ВНД (посібник);
 8. 8. Патологія системи дихання, патологія травної системи (посібник);
 9. 9. Патологія системи виділення, патологія ендокринної системи, патологія нервової системи (посібник);
 10. Патологія крові, патологія серцево-судинної системи (посібник).

  Друзюк Роман Богданович розробив, написав, підготував:

 1. 1. Робочі програми з дисципліни «Нормальна фізіологія» (на спеціальностях «Фармація-бакалаврат», «Сестринська справа-бакалаврат»), «Анатомія людини» (на спеціальності «Фармація-бакалаврат»), «Патологічна фізіологія» (на спеціальностях «Фармація-бакалаврат» та «Сестринська справа-бакалаврат»), «Анатомія людини» (на спеціальності «Фармація-бакалаврат»).
 2. 2. Щороку приймає участь у спортивних змаганнях. Є кращим представником коледжу з шахів і шашок.

  Андреєва Ольга Богданівна розробила, написала, підготувала:

 1. 1.Тематичні календарні планування з дисциплін «Анатомія людини», «Фізіологія людини», «Патоморфологія» на спеціальностях Сестринська справа 9кл., Сестринська справа 11 кл.
 2. 2. Долучалася до впорядкування робочих навчальних програм з дисциплін «Анатомія людини», «Фізіологія людини» на спеціальностях Сестринська справа 9кл., Сестринська справа 11 кл. Розробила методичні розробки з цих дисциплін.
 3. 3. Розробила робочу програму навчальної дисципліни «Анатомія опорно-рухового апарату» на спеціальності «Фізична реабілітація».
 4. 4. Розробила комплекс тестових завдань

  Багато викладачів за сумлінну та багаторічну працю, здобутки у навчально-виховній, методичній та науковій роботі нагороджені відзнаками, грамотами.

  Гарас Омеляна Василівна розробила, написала, підготувала:

 1. 1. Розробила тематичні календарні планування з дисциплін «Анатомія людини», «Фізіологія людини», «Патомарфологія» на спеціальностях Сестринська справа 9, та 11 кл.
 2. 2.Долучалася до впорядкування робочих навчальних програм з дисциплін «Анатомія людини», «Фізіологія людини»Сестринська справа 9, та 11 кл.,розробила методичні розробки з цих дисциплін.
 3. 3.Розробила навчальні програми для відділення «Стоматологія».

Климчук Олена Василівна розробила, написала, підготувала:

 1. 1. Відкрите заняття на тему “Мова – душа нації” 2011р.
 2. 2. Відкритий виховний захід «Жага до життя», що відбувався 3 грудня 2015 року, при Клеванській школі – інтернат для слабозорих дітей. Захід присвячений до Міжнародного дня інвалідів
 3. 3. Відкритий виховний захід до Міжнародного дня інвалідів що відбувався 1 грудня 2016 року, при Клеванській школі – інтернат для слабозорих дітей.
 4. Розробила:
 5. 1.Методична розробка до практичного заняття (для викладачів патоморфології) на тему: «Злоякісні новоутворення та трофобластичні захворювання. Діагностика, лікування та профілактика. Гінекологічні аспекти захворювань молочної залози» 2015 рік.
 6. 2. Методична розробка до практичного заняття (для викладачів анатомії та фізіології) на тему: «Предмет і задачі фізіології» 2015рік
 7. 3. Методична розробка до практичного заняття (для викладачів анатомії та фізіології) на тему: «Методи фізіологічних досліджень» 2015рік
 8. 4. Методична розробка до практичного заняття (для викладачів анатомії та фізіології) на тему: «Реєстрація потенціалу спокою і потенціалу дії нервових і м’язових волокон» 2015рік

  Винокур Микола Олександрович 1957 р.н. Назви посібників, методичних рекомендацій, вказівок тощо:

 1. 1.Розробив тематичні календарні планування з дисциплін «Анатомія людини», «Фізіологія людини», «Патомарфологія» на спеціальностях Сестринська справа 9, та 11 кл.
 2. 2.Долучався до впорядкування робочих навчальних програм з дисциплін «Анатомія людини», «Фізіологія людини»Сестринська справа 9, та 11 кл.,розробив методичні розробки з цих дисциплін.
 3. 3.Розробив навчальні програми для відділення «Стоматологія».
 4. 4. Розробив навчальну програму для відділення « Фізична реабілітація-бакалаврат».
 5. 5. Розробив навчальну програму для відділення : «Лабораторна діагностика-бакалаврат».

КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова (Мірющенка),53
тел.факс (0362)63-55-34
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


        
Copyright ©2015. Рівненський базовий медичний коледж