^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Циклова комісія фармацевтичних дисциплін № 2

  Циклова комісія фармацевтичних дисциплін № 2 створена у 2017 році, розділенням циклової комісії фармацевтичних дисциплін на № 1 та № 2. До складу комісії входять викладачі, що здійснюють професійну підготовку студентів відділення «Фармація», «Сестринська справа», «Сестринська справа бакалаврат» «Лабораторна діагностика», «Лікувальна справа», «Стоматологія», які здобувають як середню спеціальну освіту, так і вищу (освітній ступінь - бакалавр).

  Голова циклової комісії Штрімайтіс Оксана Вікторівна – кандидат фармацевтичних наук, клінічний провізор, викладач вищої категорії.

Викладацький склад циклової комісії

  1. Юрчук Ніна Володимирівна – провізор вищої категорії, викладач вищої категорії;
  2. Подворна Надія Дмитрівна – провізор - аналітик вищої категорії, викладач вищої категорії;
  3. Єлагіна Наталія Володимирівна – провізор ІІ категорії, викладач ІІ категорії, магістр за спеціальністю «Управління навчальним закладом»;
  4. Гусарук Тарас Володимирович – провізор ІІ категорії, викладач ІІ категорії, магістр за спеціальністю «Педагогіка вищої школи»;
  5. Нестерук Тетяна Миколаївна – провізор, викладач фармацевтичних дисциплін.

farmzaxid18-1

Навчально-методичні проблеми, над якими працює циклова комісія фармацевтичних дисциплін № 2:

1. «Інтеграційні та комп'ютерні технології».

2. «Новітні підходи у педагогіці вищої школи».

Навчально-методична робота циклової комісії

farm2 17-2  В  икладачі циклової комісії фармацевтичних дисциплін № 2 здійснюють професійну підготовку студентів з наступних дисциплін: фармакологія, фармацевтична хімія, основи менеджменту та маркетингу у фармації, маркетинг у фармації, основи медичного та фармацевтичного товарознавства, медичне та фармацевтичне товарознавство, клінічна фармакологія. Теоретичні заняття проходять з використанням мультимедійних технологій. З метою проведення цікавих наукових дискусій під час теоретичних занять студенти мають змогу ознайомлюватися з висвітленням тематики поточних та наступних тем шляхом перегляду інформації (презентацій, методичних розробок, інструкцій до проведення занять, тестових завдань тощо) в закритій системі веб-ресурсу РБМК. Практичні заняття проходять із використанням сучасного лабораторного устаткування, інструментарію, показових матеріалів, довідкової інформації на паперових та електронних носіях. Це все дозволяє викладачам циклової комісії на практичних заняттях створювати атмосферу для студентів максимально наближену до тих умов праці, в які незабаром вони потраплять. Студенти проводять хімічні дослідження, з допомогою надсучасного обладнання та лабораторного посуду визначають якісний та кількісний склад лікарських речовин, вирішують ситуаційні задачі, розробляють алгоритми фармацевтичної опіки, вчаться аргументовано та науково спілкуватися. В контексті самостійної роботи студентів акцент стоїть на виконанні індивідуальних науково-дослідних завдань. Окрім того викладачі часто проводяться цікаві неординарні заходи: інтегровані заняття, круглі столи, прес-конференції, конкурси індивідуальних науково-дослідних завдань та інші різноманітні освітні заходи.
   На сьогоднішній день викладачі циклової комісії активно працюють над методичним забезпечення занять для студентів – бакалаврів відділення «Фармація», «Сестринська справа», «Лабораторна діагностика» .

  Наукові здобутки циклової комісії

  Штрімайтіс Оксана Вікторівна захистила кандидатську дисертацію на тему: «Стандартизація та забезпечення якості концентрованих розчинів, виготовлених в умовах аптеки». Гусарук Тарас Володимирович захистив магістерську роботу на тему: «Самостійна робота студентів у вищій школі». На даний момент працює над проблемою мотивації самостійної роботи студентів. Єлагіна Наталя Володимирівна захистила магістерську роботу на тему: «Моніторинг якості навчання в умовах навчального закладу». Юрчук Надія Дмитрівна працює над проблемою «Студент, як об’єкт – суб’єкт педагогічної діяльності». Нестерук Тетяна Миколаївна та Штрімайтіс Оксана Вікторівна нині працюють над проблемою «Технології і методики інклюзивного навчання». Штрімайтіс Оксана Вікторівна працює над методологією впровадження інтеграційних та комп`ютерних технологій у навчальний процес РДБМК. Викладачі активно залучають до науково-дослідної роботи студентів, дають можливість спробувати себе в ролі молодого науковця. Також спільно зі студентами беруть участь в науково-практичних конференціях міжнародного рівня.

 farm2 17-4 Виховна робота викладачів циклової комісії

  Плідний робочий процес завжди присутній у дружньому колективі. Саме тому викладачі активно проводять різноманітні тематичні заходи із залученням студентів. Це екскурсії на фармацевтичні заводи, відвідування презентацій наукових видань, проведення благодійних акцій тощо. Нещодавно викладачі циклових комісій фармацевтичних дисциплін провели доброчинний захід – презентацію «Аптека щастя», провели конкурс кращих індивідуальних науково-дослідних робіт з Основ менеджменту та маркетингу у фармації, планується проведення прес-конференції студентів-бакалаврів відділення «Фармація» з провідними маркетологами України.

 


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)22 69 58
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія