^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Предметна комісія іноземних мов

  Предметна комісія іноземних мов розпочала свою діяльність у 2012 році, відокремившись від предметної комісії мови та літератури. До складу предметної комісії входять викладачі, що викладають англійську, німецьку, французьку мови (загального та професійного спрямування) та латинську мови.

melnichyk 

 Голова предметної комісії: Мельничук Оксана Дмитрівна - спеціаліст першої категорії, кандидат філологічних наук.

Склад комісії:

 • Нетепчук Анна Юріївна – спеціаліст другої категорії;
 • Іваницька Паша Феодосівна - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;
 • Гусар Галина Йосипівна, спеціаліст вищої категорії;
 • Лук’яненко Мирослава Сергіївна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;
 • Ляшук Катерина Вікторівна, спеціаліст першої категорії;
 • Малафей Оксана Василівна, спеціаліст першої категорії;
 • Рищук Ольга Василівна, спеціаліст другої категорії;
 • Цимбала Марія Орестівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;
 • Школа Анна Михайлівна, спеціаліст першої категорії;
 • Наумчук Оксана Василівна, спеціаліст;
 • Кравчик-Майданович Лілія Миколаївна, спеціаліст другої категорії.

   Щомісячно проводяться засідання циклової комісії, на яких розглядають сучасні дидактичні та методичні проблеми в медичній освіті, новітні освітні технології, психолого-педагогічні аспекти формування професіоналізму викладача, шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу, проблеми становлення особистості студента в сучасних умовах тощо. Викладачі циклової комісії беруть активну участь у проведенні об’єднаних засідань циклових комісій коледжу та регіональних засіданнях.

  Основним змістом праці викладачів є забезпечення ефективного проведення навчально-виховного процесу з іноземних мов. На основі директивних документів та програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, викладачами циклової комісії укладено робочі навчальні програми з дисциплін, що викладаються на відділеннях, складено комплекси тестових завдань для контролю рівня засвоєння знань та вмінь студентів, розроблено завдання для самостійної роботи студентів, підготовлено методичні рекомендації. Одним з актуальних завдань циклової комісії є використання інноваційних технологій, які сприяють ефективному формуванню знань і умінь студентів з іноземних мов. Викладачі циклової комісії працюють над підвищенням якості навчання студентів, розробляючи методичні посібники, рекомендації, вказівки.
  Навчальна робота викладачів предметної комісії мови та літератури спрямована на підвищення науково-теоретичного і методичного рівня викладання дисциплін; активізації позааудиторної роботи (гурткова, тематичні вечори, конкурси тощо); забезпечення професійної спрямованості.
Взаємовідвідування занять, показові заняття з кожного предмету, огляди методичного забезпечення, виступи на навчально-методичних конференціях складають підґрунтя навчально-методичної роботи предметної комісії.

  Коло наукових інтересів викладачів предметної комісії: “Комунікативний підхід у вивченні іноземних мов”, “Морально-етичні аспекти виховання студентів-медиків”, “Роль міжкультурної комунікації на заняттях з англійської мови”, “Особливості перекладу медичних термінів англійською мовою”, “Рольова гра на уроках іноземної мови”, “Англійська мова та Інтернет технології”, “Особливості вивчення іноземної мови студентами-медиками”, “Нетрадиційні методи вивчення іноземних мов”, «Використання автентичних матеріалів на уроках іноземної мови».

Основні здобутки комісії.

  Викладачі предметної комісії постійно працюють над своїм професійним вдосконаленням. Мельничук Оксана Дмитрівна - кандидат філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. «Германські мови», Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича (2013) – «Концептосфера НЕВЕРБАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ в англомовній художній прозі 90-х рр. ХХ ст.». Наукові інтереси: лінгвістика тексту, когнітивна лінгвістика, наратологія. Має низку наукових публікацій.
  Лук’яненко Мирослава Сергіївна видала медичний англо-український словник для студентів вищих навчальних медичних закладів І-ІІ рівня акредитації.
Гусар Галина Йосипівна постійно бере участь у міжнародних, регіональних та університетських наукових конференціях (сфера наукових інтересів – психологічний тренінг).
  За сумлінну та старанну роботу зі студентами, за досягнуті успіхи на педагогічній ниві нагороджена Почесною Грамотою Міністерства Охорони Здоров’я України Цимбала Марія Орестівна. Нетепчук Анна Юріївна нагороджена Почесною грамотою управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації.
Рищук Ольга Василівна була перекладачем місії ОБСЄ в Україні під час виборів президента в травні 2014 року та парламентських виборів в жовтні 2015 року.
  Викладачі Гусар Г.Й., Нетепчук А.Ю. та Школа А.М. приймали участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Єдина система екстреної медичної допомоги. Створення та перспективи розвитку в Україні» в березні 2012 року.
  З 2015 року викладачі Кравчик-Майданович Л.М., Нетепчук А.Ю., Рищук О.В. та Школа А.М. навчаються в магістратурі Національного університету водного господарства і природокористування за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)22 69 58
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія