^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Циклова комісія фармацевтичних дисциплін №1

  Циклова комісія фармацевтичних дисциплін відновила свою діяльність у 2001 році. На даний час до складу циклової комісії входять викладачі дисциплін з фармакології, аптечної технології, технології лікарських засобів, ОЕФ, фармакогнозії, фармацевтичної хімії, косметології лікарських засобів, організації і економіки фармації, основи менеджменту та маркетингу.

Голова циклової комісії Захарко Наталія Володимирівна спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач технології лікарських засобів.

Викладацький склад циклової комісії фармацевтичних дисциплін

 • Сірко Наталія Миколаївна - спеціаліст вищої категорії, викладач – методист.
 • Кіщук Віталій Михайлович - спеціаліст вищої категорії.
 • Лопатюк Галина Ульянівна – спеціаліст вищої категорії.
 • Шуріна Людмила Євгенівна – спеціаліст вищої категорії.
 • Бурбан Оксана Іванівна – спеціаліст першої категорії.
 • Гончар Оксана Олександрівна - спеціаліст другої категорії.
 • Дергунова Катерина Олексіївна  - спеціаліст другої категорії.
 • Дейнека Аліна Сергіївна – спеціаліст другої категорії.
 • Мацюк  Оксана Дмитрівна – спеціаліст другої категорії.
 • Попович Ірина Ігорівна – спеціаліст.
 • Филипюк Оксана Миколаївна – спеціаліст другої категорії.
 • Хомич Микола Миколайович – спеціаліст.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

  Навчання викладацьким колективом циклової комісії проводиться відповідно до навчального плану і програм МОЗ України. Навчальний процес забезпечується випускаючою цикловою комісією фармацевтичних дисциплін та іншими цикловими комісіями. На циклі студенти вивчають фундаментальні науки, які є основою фармацевтичних знань. Особливе значення надається вивченню таких дисциплін: фармакологія, технологія лікарських форм, організ ація та економіка фармації, фармакогнозія, фармацевтична хімія, основи менеджменту і маркетингу та ін. 

  Лекції та практичні заняття проводяться з використанням інноваційних технологій. Створені лабораторії, кабінети, навчальні аудиторії, які укомплектовані згідно сучасних вимог.

 Для поглибленого вивчення організації та економіки фармації створена навчальна аптека. Кабінети та лабораторії мають все необхідне устаткування і обладнання, що забезпечує оптимальні умови для оволодіння знаннями та навичками з усіх навчальних дисциплін та відповідає вимогам навчальних планів і програм. Створений навчальний комплекс для вивчення лікарських рослин. Комплекс включає в себе демонстраційну ділянку, що нараховує близько 60 видів лікарських рослин та морфологічно схожих видів з перспективою розширення та поповнення колекції, приміщення для сушіння та зберігання лікарської рослинної сировини, аудиторію для проведення лекційних та практичних занять з фармакогнозії. Для поглибленого вивчення організації та економіки фармації створена навчальна аптека.

   Проблема над якою працює циклова комісія: «Сучасні педагогічні технології та методи навчання у вивченні фармацевтичних дисциплін та виховному процесі». Застосування різних методів у процесі навчання засноване на компетентності навчання забезпечує працівників охорони здоров’я тими знаннями і навичками які є життєво важливими для успішного виконання їх професійних завдань. За такого навчання велике значення приділяється тому, як студенти виконують завдання (тобто комбінація знань, володіння підходами і навичками), яку інформацію вони засвоїли.

  Впровадження в освітній процес інноваційних технологій дозволяє ефективно організувати самостійну роботу студентів. Для самостійної підготовки студентів до занять (теоретичних та практичних) створений банк комп'ютерних тестових завдань, курс лекцій в електронному варіанті, який щорічно поповнюється та оновлюється.
  Щорічно студенти проходять виробничу практику в аптечних закладах області.
  З метою виконання програми навчання з дисципліни фармакогнозія: унаочнення теоретичного матеріалу, вивчення правил заготівлі, первинної обробки, сушіння; оволодівання практичними навичками щодо інтродукування, культивування лікарських рослин, виготовлення гербарних зразків, поповнення лабораторій зразками лікарської рослинної сировини, в межах території коледжу для студентів діє навчальний комплекс для вивчення лікарських рослин. З метою вивчення збору ЛРС та гербарних зразків, опрацювання методів ресурсознавчих досліджень організовується проходження польової практики студентами у заповідниках та заказниках: Національному Чорногірському карпатському парку та Кременецькому ботанічному саду по заздалегідь складених та опрацьованих маршрутах.
  Навчально-виховна робота тісно пов’язана з удосконаленням педагогічної майстерності викладачів. Повсякденна робота колективу полягає у тому, щоб майбутні фармацевти мали достатні професійні знання і навички. Викладачі беруть участь в наукових, науково-методичних, науково-практичних конференціях, створюють посібники, пишуть наукові статті, здійснюють керівництво навчально-дослідницькою роботою студентів.
  Здобутки циклової комісії фармацевтичних дисциплін стосуються навчально-виховної, методично-наукової та організаторської роботи.


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)22 69 58
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія