^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Циклова комісія медико-профілактичних дисциплін

  Циклова комісія була створена у 1985 році, а з 1961 року дисципліни медико-профілактичного профілю входили до загально-медичної циклової комісії. У попередні роки в комісії працювали такі відомі фахівці, що зробили вагомий внесок у розбудову та розвиток циклової комісії медико-профілактичних дисциплін: Лотиш Я.І., Ромашкевич В.М., Шестакова О.В., Платов С.М.
  Нині викладачі навчають таким дисциплінам: мікробіологія, загальна гігієна, основи екології, гігієна харчування, радіаційна гігієна, лабораторні дослідження, медична паразитологія, громадське здоров’я, сучасні методи діагностики, епідеміологія та дезінфекційна справа, інфекційні хвороби.

Голова циклової комісії: Рєзніков Анатолій Петрович – викладач вищої категорії, кандидат медичних наук, відмінник охорони здоров'я.

Члени комісії:

  1. • Редько Євгенія Михайлівна, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії;
  2. • Кірічек Ніна Олександрівна, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії;
  3. • Хованський Борис Олександрович, спеціаліст вищої категорії, старший викладач;
  4. • Черкас Галина Володимирівна, спеціаліст вищої категорії;
  5. • Антонюк Марія Миколаївна, к.м.н., доцент;
  6. • Грицай Ольга Валентинівна, спеціаліст ІІ категорії.

Навчальна робота комісії

  Предмети, які входять до циклової комісії вивчаються на ІІ-ІІІ курсах усіх відділень. Для проведення практичних занять використовуються лабораторії та кабінети коледжу, а також ряд занять проводяться в лабораторіях Обласного лабораторного центру Держсанепідслужби, Рівненської міської та обласної лікарень.Практикується проведення занять на підприємствах громадського харчування, комунального господарства, Рівненського міськводоканалу, промислових підприємствах. Досвідчений колектив циклової комісії постійно працює над вдосконаленням навчально-виховного процесу. Регулярно проводяться декадники циклової комісії, організовуються зустрічі з провідними спеціалістами санітарно-епідеміологічної служби, а також з випускниками нашого коледжу. Постійно оновлюються тести з методичного забезпечення практичних і теоретичних занять. Викладачами циклової комісії складені теоретичні задачі з самостійної роботи студентів, підготовлені методичні посібники із загальної та спеціальної мікробіології, збірники ситуаційних задач, атласи з мікробіології по окремих темах. Під керівництвом викладачів студенти працюють над пошуковою роботою “Актуальні проблеми паразитарних захворювань на Рівненщинні”.

Основні здобутки комісії

  Досягнення циклової комісії відносяться до організаційно-методичної та навчально-виховної роботи.
  Викладач-методист Редько Є.М. обладнала лабораторію мікробіології, опублікувала низку методичних посібників з мікробіології для проведення практичних занять, підготувала методичні рекомендації для викладачів циклової комісії по організації самостійної роботи студентів, методичні вказівки до самостійного вивчення окремих тем курсу мікробіології, методичний посібник з загальної гістології, атласи по окремих темах з мікробіології, курс лекцій з спеціальної та загальної мікробіології та ситуаційні задачі. За добросовісну творчу працю, ентузіазм на педагогічній ниві та досягнуті успіхи в навчально-виховному процесі неодноразово оголошувались подяки, була нагороджена Почесними Грамотами навчального закладу та обкому профспілки.
  Старший викладач Хованський Б.О. опублікував у різних виданнях 10 наукових статей. З науковими повідомленнями неодноразово виступав на науково-теоретичних семінарах аспірантів і клінічних ординаторів та науково-практичних конференціях лікарів. Обладнав лабораторію гігієни харчування. За сумлінну роботу в навчальному закладі та практичній роботі відмічений подяками та Почесними Грамотами адміністрації коледжу та обласного управління охорони здоров’я, нагороджений медаллю “Ветеран праці”.
  Викладач-методист Кірічек Н.О. оформила кабінет епідеміології, підготувала методичні вказівки до самостійного вивчення окремих практичних занять з курсу епідеміології. За сумлінну працю і невичерпну енергію у підготовці спеціалістів неодноразово оголошувались подяки та була нагороджена Почесними Грамотами адміністрації коледжу.
  Викладач вищої категорії Черкас Г.В. обладнала лабораторію комунальної гігієни, підготувала методичний посібник для практичних занять з гігієни дітей. Підготувала методичні вказівки до самостійного вивчення окремих практичних занять з курсу комунальної гігієни. За віддану працю викладача нагороджували Почесними Грамотами дирекції коледжу.
  Викладач вищої категорії, кандидат медичних наук Рєзніков А.П. підготував курс лекцій з мікробіології для бакалаврату, а також тести з гігієни і з мікробіології, опублікував за останні роки 17 наукових статей у фахових виданнях із гігієни, епідеміології і мікробіології. Неодноразово брав участь і виступав із доповідями на Республіканських науково-практичних конференціях. За сумлінну працю нагороджений Почесними грамотами Міністерства Охорони Здоров’я, Управління охорони здоров’я Облдержадміністрації,Ообласної санепідслужби.
  Викладач Редько Н.В. оформила кабінет інфекційних хвороб, підготувала методичне забезпечення з інфекційних хвороб для студентів відділення «Сестринська справа». Розробила посібник “Невідкладні стани в клінічній картині інфекційних хвороб”, компакт-диск з позааудиторною самостійною роботою студентів з інфекційних хвороб. Неодноразово виступала з доповідями під час проведення декадників та науково-методичних об’єднань, нагороджена Почесною грамотою обласного управління освіти і науки за роботу з обдарованими дітьми.
  Викладач Грицай О.В. обладнала лабораторію мікробіології, підготувала методичне забезпечення з мікробіології для студентів відділень «Лабораторна справа», «Медико-профілактична справа». Підготувала курс лекцій з спеціальної мікробіології для студентів відділення «Лабораторна справа»


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)22 69 58
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія