^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Циклова комісія професійно-орієнтованих дисциплін терапевтичного профілю №2

Циклова комісія професійно-орієнтованих дисциплін терапевтичного профілю №2 функціонує з 2000р.

BabiakO 

Голова циклової комісії: Баб’як Олена Вікторівна – кандидат медичних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач внутрішньої медицини та дисциплін терапевтичного профілю лікар-терапевт І категорії.

Склад комісії:

 1. • Сабадишин Ростислав Олексійович, доктор медичних наук, професор.
 2. • Гашинська Олена Степанівна,кандидат медичних наук,спеціаліст вищої категорії.
 3. • Корольчук Галина Федорівна, кандидат медичних наук, спеціаліст.
 4. • Хома Ігор Несторович, спеціаліст вищої категорії; викладач-методист.
 5. • Демянчук Тетяна Миколаївна, спеціаліст вищої категорії; викладач-методист.
 6. • Гордашко Тамара Антонівна, спеціаліст вищої категорії.
 7. • Джула Ірина Миколаївна, спеціаліст вищої категорії.
 8. • Повар Наталя Андріївна, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.
 9. • Бойчук Тетяна Михайлівна, спеціаліст вищої категорії.
 10. • Богайчук Зоряна Петрівна, спеціаліст.
 11. • Редько Олег Володимирович, спеціаліст.

Навчально-методичні проблеми, над якими працює циклова комісія професійно-орієнтованих дисциплін терапевтичного профілю №2:

1. «Діагностика знань із основ професійної педагогіки.»

2. «Лікування хворих на алкогольний цироз печінки зі збереженою систолічною функцією лівого шлуночка.»

Навчальна робота комісії
  Теоретичні і практичні знання та вміння з таких дисциплін, як: внутрішня медицина, невідкладні стани у вн. медицині, догляд за хворими, медична та соц. реабілітація, лікувальна фізкультура і масаж, клінічна патологія, фармакотерапія, соц. медицина та ООЗ, геронтологія та геріатрія, сімейна медицина отримують студенти ІІ-ІV курсів відділень “Лікувальна справа”, “Сестринська справа” ,“Лабораторна діагностика ” і “Фармація”. Викладачі циклу працюють на відділенні ФПО, де свої знання та навики доносять до курсантів відділення ФПО.
  Викладачі та студенти мають доступ до системи Інтернет, що дає можливість співпрацювати з навчальними закладами України й поза її межами. Викладачами циклу створені мультимедійні комплекси, електронні лекції, складені робочі навчальні програми, тестові завдання, комплексні контрольні роботи, ситуаційні задачі, з дисциплін за спеціальностями “Лікувальна справа”, “ Лабораторна діагностика”, “Сестринська справа” і “Фармація” та на відділенні ФПО.

Наукова робота комісії

  Директор коледжу, Сабадишин Р.О., доктор медичних наук, професор, видав монографії: “Лечение рефрактерной сердечной недостаточности”, “Лікування хронічного легеневого серця”, “Лікування гіпертонічної хвороби”. Голова циклової комісії, Баб’як Олена Вікторівна, у 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю “Гастроентерологія”. Постійно приймає участь у конференціях. У 2013 році отримала сертифікат та премійована РОДА за заслуги та досягнення в галузі фундаментальних та прикладних досліджень та науково-технічних розробок.
  Викладач, Гашинська О.С., у 2003 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю “Кардіологія”. У 2004 р. виданий підручник “Внутрішні хвороби” під редакцією директора коледжу, професора, відмінника освіти України Р.О. Сабадишина.
Друкуються наукові статті у журналах:“Вісник наукових досліджень” Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, “Сучасна гастроентерологія” ,“Гастроентерологія” та в тезах доповідей регіональних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, симпозіумів .Викладачами циклу розроблені посібники: “Методика активізації навчання з терапії”, “Пропедевтика у вн. медицині”, “Медична психологія” ,“Особливості обстеження хворого”,“Медична реабілітація хворих при різних захворюваннях”, “Курс лекцій по сімейній медицині ”. Проводяться декадники циклової комісії , де оганізовуються різні заходи: відкриті практичні заняття, презентаційні лекції , майстер-класи, брейн-ринги, ознайомлення з новинками медичної літератури, сучасними методами діагностики, лікування, зустрічі із провідними лікарями, медичними сестрами міста та області, студентські науково-практичні конференції, конкурс “Кращий за професією”.
  Головою циклової комісії проводяться презентаційні лекції серед студентів ІІ-ІУ курсів на тему: « Актуальні питання впровадження системи паліативної допомоги у внутрішній медицині в Україні» та «Основні принципи паліативної і хоспісної допомоги.».
Викладачі циклу тісно співпрацюють із медичними закладами міста та області. Разом із лікарями, медичними сестрами лікувальних закладів проводять науково-теоретичні та практичні конференції, зокрема:
- “Сучасні методи діагностики в пульмонології”,
- “Ступенева освіта в Україні” ,

ck babiakOck babiakO2

ck babiakO3ck babiakO5 - “ Науково-практичні погляди вітчизняних та зарубіжних медиків на захворювання печінки (критерії діагностики, лікування, профілактики)”та ін.
  Викладачі циклової комісії приймають активну участь у всеукраїнських науково-практичних конференціях, конгресах та з’їздах, які проходять у Київському НДІ кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска, Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця, Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського, Рівненському обласному клінічному лікувально-діагностичному центрі ім. В.М. Поліщука.


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)22 69 58
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія