^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Циклова комісія професійно - орієнтованих дисциплін хірургічного профілю №1

  У 1985 році була заснована циклова комісія професійно-орієнтованих дисциплін хірургічного профілю. В зв’язку зі зростанням кількості студентів та викладачів у 2000 р. було організовано дві циклові комісії професійно-орієнтованих дисциплін хірургічного профілю. За цей період у комісії працювали видатні викладачі хірургії, які внесли свою посильну частку у розбудову циклової комісії професійно-орієнтованих дисциплін хірургічного профілю, підготували багато висококваліфікованих спеціалістів: доктор медичних наук Боровий Є.М., кандидат медичних наук Ходан І.В, Кірнос С.Л., Конопелько Т.В., Жолобницький О.М., Данилюк В.М., Карпа І.В., Мартинова Н.О. і ін. На даний час у складі циклової комісії працює 2 кандидати медичних наук та кандидат педагогічних наук.

  Перелік предметів, які контролює циклова комісія: Хірургія (лікувальна справа). Медсестринство в хірургії (сестринська справа). Основи реаніматології (лікувальна справа). Анестезіологія і реаніматологія (сестринська справа). Невідкладні стани в хірургії (лікувальна справа). Очні хвороби (сестринська справа). Очні хвороби (лікувальна справа) Онкологія (сестринська справа). Онкологія(лікувальна справа). Хірургія (зубні гігієністи).

  Голова циклової комісії: Маркович Олексій Володимирович – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, кандидат педагогічних наук.

 hirurgia 1

  Склад циклової комісії:

  1. • Дашевський Юрій Миколайович, спеціаліст І категорії
  2. • Калачинська Олена Миколаївна, спеціаліст ІІ категорії
  3. • Коробко Лариса Ростиславівна, к.мед.н., спеціаліст вищої категорії, старший викладач
  4. • Маркович Олексій Володимирович, к.пед.н., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
  5. • Пишко Олександр Миколайович, спеціаліст вищої категорії, старший викладач
  6. • Турпакова Євгенія , спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
  7. • Чижишин Борис Зіновійович, к.мед.н., спеціаліст вищої категорії
  8. • Тренькіна Світлана Євгеніївна, завідувач навчальної лабораторії

  Науковці циклової комісії: Маркович Олексій Володимирович – викладач – методист, кандидат педагогічних наук. Тема дисертації: «Формування професійних умінь майбутніх медичних сестер хірургічного профілю засобами алгоритмізації». Науковим дослідженням було доведено, що фахова майстерність майбутніх медичних сестер значно покращується, якщо в широко впроваджувати в навчальний процес алгоритмічні технології ; Співавтор 2-х навчальних підручників: «Медсестринство в хірургії» (посібник для практичних занять) і «Коледжна хірургія

  Автор і співавтор більше 20 наукових статей в фахових журналах, неодноразово виступав на науково-практичних конференціях з питаннями алгоритмізації практичної підготовки студентів;  Продовжує працювати над проблемами алгоритмізації навчально-виховного процесу в медичному коледжі, над удосконаленням методичного забезпечення дисциплін циклу, електронного презентаційного супроводу теоретичних і практичних занять, покращенням матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів циклової комісії.

     Коробко Лариса Ростиславівна – Завідувач відділення «Сестринська справа – 11 класів»;

  - Старший викладач, кандидат медичних наук. Тема дисертації: «Вибір лікувальної тактики та об’єму оперативного втручання у хворих на гострий панкреатит із супровідною серцево-судинною патологією. Науковим дослідженням обґрунтовано об’єм і обсяг оперативного втручання залежно від форм панкреатиту і важкості супровідної серцево-судинної патології;

  - Є автором і співавтором біля 15 наукових статей в фахових журналах, неодноразово виступала на науково-практичних конференціях, методичних об’єднаннях тощо, підготувала методичне забезпечення занять з предмету «Медсестринство в хірургії» для відділення Сестринська справа 11 класів.

  Чижишин Борис Зіновієвіич — Викладач вищої категорії, кандидат медичних наук. Тема наукового дослідження «Використання клею КЛ-3 для лікування варикозного розширення поверхневих вен нижніх кінцівок». В дисертації доведено покращення косметичного ефекту оперативного лікування при використанні клею, внаслідок зменшення оперативних доступів;

  - Неодноразово виступав на науково-практичних конференціях, методичних об’єднаннях тощо, є автором більше 10 наукових статей в фахових журналах.

Навчальна робота

  До складу циклових комісій входять дисципліни: хірургія, медсестринство в хірургії, реаніматологія, основи реаніматології, невідкладні стани в хірургії, офтальмологія. Матеріально-технічна база циклу складається з кабінету доклінічної практики з хірургії, кабінету доклінічної практики з реаніматології, операційного блоку, перев’язувальої, лекційної аудиторії на 60 студентів, кабінету офтальмології, навчальних кімнат з хірургії в обласній і міській дорослих та дитячих лікарнях.

  Викладачі циклової комісії наполегливо працюють над покращанням матеріального забезпечення занять та удосконаленням навчально-виховного процесу. Основна увага надається сучасним технологіям навчання. Лекційна аудиторія забезпечена мультимедійним проектором й екраном. Кабінети доклінічної практики з хірургії і реаніматології забезпечені комп’ютерами і LCD та LED екранами для демонстрації студентам методичного матеріалу, навчальних відеороликів тощо.

  Для унаочнення лекційних і практичних занять засобами комп’ютеризації, колективом циклової комісії створено електронний супровід навчального матеріалу з демонстрацією виконання практичних навичок, діагностичних обстежень, оперативних втручань тощо. 

  Крім того, для проведень заняття створено комплекси навчально-методичного забезпечення занять, до яких входять: методична розробка лекції, практичного заняття, самостійної роботи й інструкцій для практичної підготовки. Методичні матеріали широко ілюстровані кольоровими малюнками (фотографіями), дубльовані в кожному кабінеті, постійно доповнюються й удосконалюються. Для виконання кожної практичної навички розроблені алгоритми, з демонстрацією кожного етапу виконання дії.

  Крім комп’ютерних технологій, при проведенні практичних занять з предметів, широко застосовується використання тренажерів. Кабінети доклінічної підготовки повністю укомплектовані необхідними тренажерами, зокрема: для серцево-судинної реанімації дорослого, підлітка і новонародженого; для плевральної пункції; інтубації трахеї, трахеотомії, катетеризації центральних вен, надання допомоги при політравмі, катетеризації сечового міхура у чоловіків і жінок, внутрішньомязових, внутрішньовенних і підшкірних ін’єкцій та ін.

  Поточна робота циклової комісій професійно-орієнтовних дисциплін хірургічного профілю № 1 протягом навчального року відбувається згідно затвердженого плану з урахуванням загальноколеджних і міжрегіональних заходів. На об’єднаних засіданнях циклових комісій розглядаються і обговорюються актуальні завдання організації навчального процесу, питання успішності та відвідування студентами занять, проведенню науково-практичних та студентських науково-дослідних конференцій, звіти гурткової та позааудиторної роботи, нові наукові досягнення та здобутки практичної хірургії, акушерства-гінекології, зуболікарської справи, педагогіки та методичної роботи.

  Основні здобутки комісії.

Циклова комісія має здобутки на ниві наукової, науково-методичної та навчально-виховної роботи.

  Викладачі циклової комісії: Маркович О. В., Коробко Л. Р., Чижишин Б. З. захистили дисертації і мають наукові ступені; 

  Під керівництвом директора коледжу; відмінника освіти України, професора Сабадишина Р.О. випустили посібник з практичного навчання “Медсестринство в хірургії”, підручник “Коледжна хірургія”;

  Підготовлено навчальні, навчально-методичні і методичні посібники: Курс лекцій з предмету «Медсестринство в хірургії», курс лекцій з предмету «Хірургія», «Алгоритми простих і складний практичних навичок при вивченні предмету «Медсестринство в хірургії», «Збірник задач з хірургії (з алгоритмами відповідей)», «Загальне поняття про алгоритми. Приклади загальних і розгорнутих алгоритмів з розділу «Відкриті переломи», «Загальні принципи формування професійних знань, навичок, умінь. Особливості формування професійних умінь в умовах медичного коледжу».

  Створено презентаційний електронний супровід практичних і лекційних занять з предметів, які викладаються на цикловій комісії.


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)22 69 58
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія