^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Циклова комісія професійно - орієнтованих дисциплін загальнотерапевтичного профілю

  Циклова комісія загально-терапевтичного профілю розпочала свою діяльність у 1979 році, відокремившись від циклової комісії клінічних дисциплін. Нині до складу циклової комісії входять викладачі з дисциплін: педіатрія, нервові та психічні хвороби, шкірні та венеричні хвороби. На даний час в цикловій комісії працює 2 кандидати медичних наук, 2 методисти, 3 старших викладачі, спеціалісти вищої та І кваліфікаційної категорії.

guz17-2

Голова циклової комісії Гуз Надія Феодосіївна спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач педіатрії, лікар - педіатр вищої кваліфікаційної категорії.

Склад комісії:

 1. • Баб’як Володимир Іванович, кандидат медичних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії;
 2. • Гуз Надія Федосіївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач педіатрії, лікар - педіатр вищої кваліфікаційної категорії;
 3. • Денисевич Микола Миколайович, , спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії;
 4. • Желязко Світлана Андріївна, викладач –методист, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії;
 5. • Карпович Наталія Василівна, спеціаліст І кваліфікаційної категорії;
 6. • Попович Наталія Василівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії;
 7. • Ріхтер Богдана Миколаївна, старший викладач, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії;
 8. • Рощенюк Тамара Анатоліївна, старший викладач педіатрії, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії;
 9. • Сьома Орест Іванович, викладач-методист, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії;
 10. • Турпакова Юлія Олексіївна, спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії, лікар педіатр І кваліфікаційної категорії;
 11. • Сьома Тетяна Михайлівна, лаборант.

guz17-3

  Навчально-методичні проблеми над якими працює колектив циклової комісії:

 1. «Компетентнісний підхід як засіб модернізації вищої медичної освіти»
 2. «Пріоритети морально-етичного виховання студента-медика XXI століття»
 3. «Дитяче харчування на плодоовочевій основі- вагомий фактор збереження здоров’я дітей».
 4. «Обдаровані діти- інтелектуальний потенціал держави.».

  Навчально- методична робота комісії

  Викладачі циклової комісії постійно працюють над удосконаленням методичної та навчальної роботи, впроваджують в навчальний процес іноваційні технології проведення теоретичних та практичних занять. Студенти на відділеннях “Лікувальна справа” та “Сестринська справа” вивчають пропедевтику дитячих хвороб, методику обстеження здорової та хворої дитини, семіотику основних захворювань дитячого віку, методику вигодовування здорової та хворої дитини, хвороби новонароджених дітей, хвороби органів дихання, кровообігу, нирок, шлунково-кишкового тракту, дитячі інфекційні хвороби, допомогу при невідкладних станах у дітей. На всіх відділеннях окремим курсом викладається догляд за хворими дітьми. Ведеться гурткова робота.

  Основні здобутки циклової комісії

  Торкаються навчально-виховної, організаційно-методичної, гурткової та наукової робіт: Створені методичні рекомендації з підготовки лекцій та практичних занять по дисциплінах циклу для медичних навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації регіону; Розроблені методичні рекомендації для вивчення пропедевтики дитячих хвороб. Викладацьким колективом циклу (відповідальний – голова циклової комісії до 2016 року Кірічек В.М., з 2016 року - Гуз Н.Ф.) виданий підручник “Медицина дитячого віку”. Впроваджено такі напрями з гурткової роботи:

 1. -“Причини і стан захворювань органу зору у дітей Рівненщини”;
 2. -“Регуляція органів дихання під час фізичного навантаження у дітей”;
 3. -“Особливості функціонального стану серцево-судинної системи та фізичного розвитку дітей шкільного віку залежно від рівня фізичних навантажень та екологічних факторів”;
 4. -“Фізіологія вроджених вад серця у дітей та аспекти її запобігання”;
 5. -“Стан вегетативної нервової системи у дітей шкільного віку”ж
 6. -«Вплив харчування дітей грудного віку на фізичний, психо-моторний розвиток».

  Викладачами циклової комісії розроблено навчальні програми для студентів відділення “Лікувальна справа” та для курсантів відділення ФПО, методичні розробки практичних, теоретичних занять та самостійної роботи з “Педіатрії”, підготовлено презентаційні лекції з “Педіатрії”, “Невідкладних станів” на відділенні ФПО. Розроблено методичні вказівки з “Невідкладних станів” на відділенні ФПО, “Алгоритми практичних навичок. Медсестринство в педіатрії”, а також навчально-методичні посібники: “Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи у дітей”, “Ведення лактації та грудного вигодовування”, “Вплив рухового режиму на розумовий розвиток дитини”, “Методичні рекомендації з підготовки лекцій та практичних занять в середніх медичних закладах”, створено тестові завдання з педіатрії.

  Викладачі мають подяки та грамоти дирекції коледжу, обласного управління охорони здоров’я та Рівненської обласної державної адміністрації.

1) Баб’як В.І. у 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Патогенетичне обґрунтування лікування хронічного гастродуоденіту, асоційованого з гелікобактер пілорі інфекцією, у дітей з урахуванням порушень обміну заліза та гастропротективного потенціалу слизової оболонки», працює над навчально-методичною проблемою: “Використання мультимедійних технологій під час проведення лекцій з педіатрії.” , розробив методичні вказівки з “Невідкладних станів” на відділенні ФПО, “Алгоритми практичних умінь і навичок з педіатрії”, а також навчально-методичний посібник “Травна система дитини”, за матеріалами дисертації опубліковано 8 наукових робіт. Видав навчний посібник «Атлас з педіатрії». Прорецензував навчальні програми для відділення бакалаврів. Заповнює сайт мед коледжу навчальними матеріалами, інструкційними картами та самостійною роботою для студентів сестринська справа та відділення бакалаврів. Постійно готує студентів для науково-практичних конференцій. Веде лекційний курс на відділенні удосконалення лікарям педіатрам.

2) Гуз Н.Ф. видала авторський підручник «Невідкладні стани у дітей» прорецензований Київським інститутом удосконалення лікарів, видала посібники «Кровотечі у дітей», «Захворювання органів травлення – функціональні діареї», «Тестовий контроль по захворюваннях дихальної системи у дітей», рецензензувала посібник «Практикум з педіатрії» для відділення сестринська справа. Розробила навчальну програму «Дитина і навколишнє середовище» для відділення лікувально-профілактична справа, програму «Медсестринство в педіатрії» відділення бакалаврів, «Клінічне медсестринство» відділення бакалаврів. Отримала подяки від адміністрації РБМК в 2005, 2015 роках за здобутки у роботі. Приймала участь у науково-практичних конференціях, приймала участь у роботі міжнародної регіональної науково-практичної конференції педіатрів «Сучасні питання клінічної педіатрії», участь у VІІІ конгресі педіатрів України. Приймала активну участь у проведенні Всеукраїнського конкурсу «Ескулап» на базі РБМК в 2016 році. Щорічно готує студентів до конкурсу «Ескулап», в 2017 році практичну медсестру РКМЛ до Всеукраїнського конкурсу, яка зайняла ІІ місце поУкраїні.

guz17-5

3) Денисевич М.М. заповнює сайт медичного коледжу навчальними матеріалами, інструкційними картами та самостійною роботою для студентів відділення лікувальна справа з інфектології. Обладнав кабінет до клінічної практики з інфекційних хвороб для практичних занять з студентами на базі РМКЛ, постійно удосконалює свою роботу, приймає участь у житті ЦПК. Виготовив санбюлетні по інфекційних хворобах. Написала навчальні посібники: «Принципи інтенсивної терапії в клініці інфекційних хвороб», «Алгоритми практичних навичок в інфекційних хворобах», «Атлас інфекційних захворювань».guz17-6

4) Желязко С.А. склала та систематизувала ситуаційні задачі з педіатрії, написала навчальний посібники: «Пропедевтика дитячих хвороб», «Схема історії хвороби дитини», «Алгоритми надання невідкладної допомоги дітям» для студентів відділення лікувальна справа. Видала навчальний підручник: «Лекції з клінічної педіатрії». Розробила тестовий контроль з теми: «Повітряно-краплинні інфекції», «Гострі кишкові інфекції у дітей», «Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку». Має грамоти адміністрації РБМК за здобутки в роботі. Обладнала кабінет до клінічної практики з педіатрії. Заповнює сайт медичного коледжу навчальними матеріалами, інструкційними картами та самостійною роботою для студентів відділення лікувальна справа ІІІ курсу.

5) Карпович Н.В. обладнала кабінет інфекційних хвороб, розробила навчальні програми з дисциплін: «Медсестринство в інфектології», «Інфекційні хвороби з основами епідеміології». Видала посібник «Невідкладні стани в клінічній картині інфекційних хвороб», «Алгоритми практичних навичок з інфекційних хвороб», компакт-диск з позааудиторною самостійною роботою студентів, розробила тестові контролі з інфекційних хвороб для відділень лікувальна та сестринська справа, лабораторна діагностика. Неодноразово виступала з доповідями під час проведення декадників та науково-методичних об’єднань, нагороджена Почесною грамотою обласного управління освіти і науки за роботу з обдарованими дітьми. Заповнює сайт медичного коледжу навчальними матеріалами, інструкційними картами та самостійною роботою для студентів відділення сестринська справа, лабораторна діагностика з інфектології.

guz17-1

6) Попович Н.В. опублікувала друковану роботу “Аналіз і результати лікування дакріоциститу у новонароджених”. Приймала активну участь у написанні підручника з педіатрії: «Медицина дитячого віку» та участь в розробці навчальних планів по предмету “Медсестринство в педіатрії”, рецензувала посібник «Алгоритми практичних навичок» для відділення медсестринська справа. Розробила навчальну програму з дисципліни «Медсестринство в офтальмології», розробила ККР з дисципліни медсестринство в педіатрії. Уклала збірник тестових завдань з офтальмології, тестовий контроль завдань з педіатрії. Уклала ілюстраційно-інформаційний матеріал за окремими темами: «Спадкова патологія у дітей», «Гельмінтози у дітей». Постійно удосконалює тестові завдання для поповнення банку ліцензійного іспиту «Крок М. сестринська справа». Обладнала кабінет для практичних занять по педіатрії на базі РОДЛ. Щорічно готує студентів до конкурсу «Ескулап» на відділенні сестринська справа, які займають ІІ та ІІІ місця. Приймала активну участь у проведенні Всеукраїнського конкурсу «Ескулап» на базі РБМК в 2016 році. Є співавтором підручника для студентів «Медицина дитячого віку».

guz17-7

7) Ріхтер Б.М. нагороджена медаллю “Ветеран праці” та значком “Відмінник охорони здоров’я”, приймала участь у рецензуванні підручника В.П. Бісярина “Дитячі хвороби”, протягом багатьох років вивчався її передовий досвід з гурткової роботи. Видала посібник для студентів «Практикум медсестринство в педіатрії», «Невідкладні стани в педіатрії» для відділення медсестринська справа. Є співавтором підручника для студентів «Медицина дитячого віку». Обладнала кабінет для практичних занять по педіатрії на базі РОДЛ. Розробила навчально-методичний комплекс з окремих тем по педіатрії. Постійно удосконалює тестові завдання для поповнення банку ліцензійного іспиту «Крок М. сестринська справа». Приймала активну участь у написанні підручника з педіатрії «Медицина дитячого віку».

8) Рощенюк Т.А. обладнала кабінет до клінічної практики та догляду за дітьми для практичних занять по педіатрії на базі РМДЛ № 1. Систематизувала ситуаційні задачі з педіатрії по дихальній системі, захворюваннях сечовивідної системи, крові у дітей на відділенні сестринська справа. Уклала посібники: «Ведення лактації, грудного вигодовування», «Алгоритми практичних навичок медсестринства в педіатрії». Постійно удосконалює тестові завдання для поповнення банку ліцензійного іспиту «Крок М. сестринська справа». Провела відкрите практичне заняття з презентацією на тему: «Захворювання органів дихання: гострий і обструктивний бронхіт». Приймала активну участь у написанні підручника з педіатрії: «Медицина дитячого віку».

guz17-8

9) Сьома О.І. розробив програму для відділення лікувальна справа та сестринська справа «Дерматовенерологія» та «Медсестринство в дерматовенерології». Склав посібник “Самостійна робота студентів на уроках дерматовенерології”. Уклав збірник тестових завдань з предмету дерматовенерологія по окремих темах. Приймав участь в розробці навчальних планів на відділенні “Лікувальна справа”, які розповсюджено на всі медучилища регіону. Неодноразово відзначався подяками та грамотами навчального закладу за здібну організаторську роботу, йому присвоєно звання “Відмінник освіти України”. Заповнює сайт медичного коледжу навчальними матеріалами, інструкційними картами та самостійною роботою для студентів відділення сестринська справа, лікувальна справа з дерматовенерології.

10) Турпакова Ю.О. неодноразово виступала на науково-практичних конференціях, методичних об’єднаннях Горлівського медичного коледжу. Бере активну участь в житті циклової предметної комісії. Підготовила виступ - презентацію для регіонального засідання викладачів педіатрії на базі Дубнівського медичного коледжу. Підготовила та провела круглий стіл на тему: «Поліомієліт та сьогодення». Склала тестовий контроль по педіатрії на відділення сестринська справа. Заповнює сайт медичного коледжу навчальними матеріалами, інструкційними картами та самостійною роботою для студентів відділення сестринська справа.

  Викладачі циклової комісії наполегливо працюють над покращенням матеріального забезпечення занять та удосконаленням навчально-виховного процесу. Увага приділяється сучасним технологіям навчання. Навчальна аудиторія № 33 забезпечена мультимедійним проектором і екраном. Кабінети доклінічної практики оснащені практичними навичками для удосконалення роботи студентів. 


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)22 69 58
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія