^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

 Викладання дисциплін загальноосвітнього циклу забезпечує циклова комісія загальноосвітніх дисциплін, яка у складі педагогічного колективу функціонує з моменту створення медичного училища.
  У творчому житті колективу циклової комісії загальноосвітніх дисциплін є події, які увійшли в пам’ять як етапи становлення та формування педагогічного і наукового самовизначення самого навчального закладу від фельдшерсько-акушерської школи, медичного училища до вищого навчального закладу ІІ рівня акредитації – медичного коледжу. До 1972 року головою циклової комісії була Чех Л.М. На початку 80-х років циклова комісія об’єднувала такі навчальні дисципліни, як українська та російська література, іноземні мови, фізика, математика, історія, фізкультура. Розроблялась методична база навчання, формувались традиції, оформлялись предметні кабінети, лабораторії. В складі циклової комісії працювали яскраві особистості: Гуч Г.Ф., Щербакова Є.А., Романчук В.П., Туровська Л.В. Сьогодні циклова комісія забезпечує викладання таких дисциплін як математика, фізика, інформатика, медична інформатика, астрономія.

Голова циклової комісії: - Сондак Олена Володимирівна, викладач фізики та хімії, спеціаліст першої категорії, аспірант кафедри МВФ і ДТОГ Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Склад комісії:

  1. • Хомич Катерина Миколаївна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;
  2. • ЛукащукВалентина  Іванівна, спеціаліст вищої категорії, старший викладач;
  3. • Саввіна Марина Вадимівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;
  4. • Матвєєв Сергій Вікторович, спеціаліст вищої категорії;
  5. • Лотушко Наталія Миколаївна, спеціаліст другої категорії;
  6. • Петрівська Ніна Григорівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;
  7. • Кащановський Микола Володимирович, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;
  8. • Горобей Галина Дмитрівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
  9. • Діда Галина Анатоліївна, спеціаліст.

zagal osvit

Навчальна робота комісії.

  Навчально-методична робота циклової комісії спрямована на подальше вдосконалення матеріальної та методичної бази викладання дисциплін та використання активних методів навчання, розвиток наукових інтересів студентства. У процесі виконання поставлених завдань циклова комісія чітко визначила основні напрямки своєї роботи за останні роки. Це зміцнення якісного складу викладачів: забезпечення структурно-логічного зв’язку кожної навчальної дисципліни, методичне забезпечення кожного предмета та форми навчання посібниками, розробками, рекомендаціями, інформаційними технологіями навчання.
  Вже стало традицією проводити тиждень циклової комісії загальноосвітніх дисциплін. В його рамках організовуються різні заходи: виставки методичних здобутків викладачів циклу, заняття майстер-клас, виховні години, брейн-ринги.
  Oсновний напрямок роботи циклової комісії – це подальше впровадження інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення у навчальний процес. Циклова комісія працює над проблемою: “Предметні компетентності при вивченні загальноосвітніх дисциплін”.
  Комп’ютеризація навчального закладу дозволила перевести методичну роботу циклової комісії на якісно новий рівень. До послуг студентів та викладачів добре обладнані комп’ютерні класи, в яких є можливість використовувати навчальні програми практично з усіх дисциплін. Студенти та викладачі мають доступ до центральної бази даних коледжу та до мережі Internet, можуть знайомитися з навчальними науковими електронними та іншими матеріалами. Загальноколеджна мережа робить легкодоступною будь-яку програму чи навчальний матеріал, що розміщений в одній з ПЕОМ. Наявність модемів, потужного блоку пам’яті, додаткового обладнання (сканер, групи серверів) дозволяє забезпечити навчання студентів у необхідному для сучасного рівня комп’ютеризації та інформаційних технологій.

Основні здобутки комісії.

  Циклова комісія завжди займала одне з провідних місць, чітко усвідомлюючи головне завдання – забезпечення високого рівня викладання загальноосвітніх дисциплін. Був збережений принцип наступності. В активі викладачів циклової комісії керівництво обласними методичними об’єднаннями викладачів середніх спеціальних навчальних закладів Рівненської області. Так, Петрівська Н.Г. з 1987 по 1998 роки була головою обласного методичного об’єднання викладачів середніх спеціальних навчальних закладів.
  За останні роки викладачами циклової комісії підготовлено ряд навчально-методичних посібників. Зокрема, підручник “Біофізика” для студентів бакалаврського відділення (викладач Кощановський М.В.), “Збірник завдань для рейтингового контролю з математики” (викладач Саввіна М.В.), “Курс лекцій з медичної інформатики” (викладач Петрівська Н.Г.), посібник для викладачів-початківців “Основна форма організації навчального процесу” (Хомич К.М.), навчальний посібник "Основи медичної інформатики" (Лукащук В.І., Метвєєв С. В.). Також за дорученням центрального методичного кабінету МОЗ України голова циклової комісії Петрівська Н.Г. розробила програму з математики для медичних училищ України. При цикловій комісії функціонує науково-експериментальна лабораторія “Медичні комп’ютерні системи і технології”, працює студентський Internet-клуб.
  Багато викладачів за сумлінну та багаторічну працю, здобутки у навчально-виховній, організаційно-методичній та науковій роботі нагороджені урядовими відзнаками, грамотами дирекції навчального закладу: Хомич К.М. - нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти та науки України та Рівненської обласної держадміністрації; Петрівська Н.Г. - нагороджена медаллю “Ветеран праці” та грамотою Міністерства Освіти та Науки України; Кощановський М.В. - Почесними грамотами адміністрації коледжу, Міністерства освіти та науки України; Саввіна М.В. - нагороджена Почесною грамотою обласної держадміністрації.


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)22 69 58
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія