^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Циклова комісія стоматологічного профілю

 Циклова комісія стоматологічного профілю створена у 2012 році, відокремленням від циклової комісії хірургічного профілю №1. До складу комісії входять викладачі, що проводять професійну підготовку студентів відділення «Стоматологія», які навчаються за спеціальностями: стоматологія (гігієніст зубний), стоматологія ортопедична (зубний технік).  

Лисиця Дмитро Леонідович – голова циклової комісії, лікар-стоматолог, викладач ІІ категорії, аспірант кафедри педагогіки та психології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

 Викладацький склад циклової комісії:

  1. • Лисиця Юлія Сергіївна - лікар-стоматолог, спеціаліст;
  2. • Ковтунович Оксана Миколаївна - лікар-стоматолог, спеціаліст;
  3. • Катюха Сергій Миколайович – зубний - лікар, викладач ІІ категорії;
  4. • Гусар Руслан Тимофійович – зубний технік, викладач І категорії;
  5. • Лукін Михайло Вікторович – зубний технік, викладач ІІ категорії;
  6. • Боровик Олеся Василівна – зубний технік, викладач І категорії;
  7. • Іванюк Дмитро Валерійович – зубний технік, спеціаліст.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

   Навчання викладацьким колективом циклової комісії проводиться відповідно до навчального плану і програм МОЗ України. Навчальний процес забезпечується випускаючою цикловою комісією стоматологічного профілю та іншими цикловими комісіями. На циклі студенти вивчають фундаментальні науки, які є основою стоматологічних знань. 

   Лекції та практичні заняття проводяться з використанням інноваційних технологій. Створені лабораторії, кабінети, навчальні аудиторії, які укомплектовані згідно сучасних вимог. Кабінети та лабораторії мають все необхідне устаткування і обладнання, що забезпечує оптимальні умови для оволодіння знаннями та навичками з усіх навчальних дисциплін та відповідає вимогам навчальних планів і програм. 

   Навчальні кімнати оснащені стоматологічним обладнанням, де студенти отримують практичні навики, виконують роботи в навчальних цілях.

Для студентів, що навчаються за спеціальністю «Стоматологія ортопедична» створено умови для засвоєння практичних навичок з знімного, незнімного, бюгельного, щелепно-лицевого протезування. Навчальна зуботехнічна лабораторія оснащена сучасним зуботехнічним обладнанням, комп’ютерною технікою з доступом до інтернету. Професійне навчання проводиться на базі корпусу №3 Рівненського базового медичного коледжу та Рівненської міської стоматологічної   

cтуденти, які навчаються за спеціальністю «Стоматологія», здобувають практичні навики в об лаштованому фантомному класі, навчальних аудиторіях «стоматологічних кабінетах».

Студенти проходять виробничі та переддипломні практики на базі коледжу, приватних структур, державних стоматологічних поліклінік міського, районного та обласного рівня.

ВИХОВНА РОБОТА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

   На базі циклової комісії функціонує студентський науковий гурток «Аполлонія», де студенти мають змогу займатися в час поза заняттями, проводять наукову роботу з якою приймають участь в конференціях, семінарах. Розробляють профілактичні заходи для впровадження в організованих колективах. Зокрема регулярно проводять уроки здоров’я в дошкільних навчальних закладах міста. Приймають участь у щорічних олімпіадах з зуботехнічних дисциплін. 

Студенти є активними учасниками студентського самоврядування, приймають участь в благодійних та волонтерських заходах.

ЗДОБУТКИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

   Викладачі циклової комісії впроваджують в навчальний процес мультимедійні технології. Впроваджують нові методи навчання студентів, зокрема майстер-класи, конференції, круглі столи з участю спеціалістів в галузі стоматології. Розробляють навчальні посібники для підвищення ефективності вивчення професійно-спрямованих дисциплін. Працюють над поповненням історичними матеріалами та експозиції «Музею стоматологічної науки», що функціонує на базі циклової комісії. Постійно співпрацюють з аналогічними цикловими комісіями медичних коледжів, училищ та кафедрами медичних університетів, інститутів в питаннях покращення навчальної роботи. 


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова (Мірющенка),53
тел.факс (0362)63-55-34
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


        
Copyright ©2015. Рівненський базовий медичний коледж