^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін

Розклад занять кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін з 22.05.20 по 22.06.20

План вивчення навчальних предметів кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін на період карантину з 11.05.2020 – 22.05.2020 (фізична терапія, ерготерапія)

Звіт кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін з дистанційного навчання

  Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін створена на підставі Наказу ректора КЗВО «Рівненська медична академія» РОР 2 січня 2020 року. Основна мета роботи кафедри - професійно-орієнтована підготовка конкурентоспроможного фахівця, забезпечення високого рівня викладання суспільно-гуманітарних дисциплін, використання сучасних освітніх технологій, що відповідають міжнародним стандартам.

  Науково-педагогічний склад кафедри:

 1. Переходько Наталія Миколаївна – завідувач кафедри, кандидат історичних наук, професор кафедри, викладач вищої категорії, викладач-методист;
 2. Артеменко Людмила Вікторівна – кандидат філологічних наук, професор кафедри, викладач вищої категорії, викладач-методист;
 3. Ліннік Юрій Володимирович – кандидат філософських наук, доцент кафедри, викладач вищої категорії;
 4. Мельничук Оксана Дмитрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри, викладач вищої категорії, старший викладач;
 5. Фінчук Галина Віталіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри, викладач вищої категорії;
 6. Лукащук Світлана Юріївна – асистент кафедри, викладач першої категорії.

Освітня діяльність науково-педагогічних працівників кафедри суспільно-економічних дисциплін (переглянути)

  Кафедра ставить перед собою такі завдання:

 1.  викладання закріплених за кафедрою дисциплін на всіх факультетах академії в обсязі, встановленому відповідними державними освітніми стандартами, навчальними планами і програмами навчальних курсів;
 2.  систематичне підвищення свого професійного рівня;
 3.  подальша модернізація змісту освіти, реалізація сучасних моделей науково-методичного забезпечення навчального процесу;
 4.  розвиток комплексного навчально-методичного оснащення кафедри;
 5.  розробка та оновлення дидактичних концепцій навчання дисциплін суспільно-гуманітарного циклу;
 6.  розвиток у студентів загальноосвітніх компетенцій, необхідних для інтеграції в систему світової та національних культур;
 7.  підвищення наукового потенціалу та педагогічної майстерності науково-викладацького складу;
 8.  вивчення актуальних проблем сучасних методик навчання суспільно-гуманітарним дисциплінам;
 9.  розвиток міжнародної, міжвузівської і міжкафедральної співпраці.

  Викладачі кафедри проводять лекційні та практичні заняття для студентів усіх спеціальностей та напрямів підготовки з суспільно-гуманітарних дисциплін, таких як:

 1. – Англійська мова;
 2. – Безпека життєдіяльності;
 3. – Етика та деонтологія у фармації;
 4. – Історія реабілітації;
 5. – Історія медицини та фармації;
 6. – Історія медицини;
 7. – Історія медицини та медсестринства;
 8. – Історія України та української культури;
 9. – Іноземна мова;
 10. – Латинська мова;
 11. – Латинська мова та медична термінологія;
 12. – Медична етика та деонтологія;
 13. – Основи психології та міжособове спілкування;
 14. – Основи правознавства;
 15. – Основи охорони праці;
 16. – Основи педагогіки та психології;
 17. – Педагогіка та психологія;
 18. – Психічне здоров’я;
 19. – Психологія спілкування;
 20. – Українська мова (за професійним спрямуванням);
 21. – Філософія.

  У своїй діяльності науково-педагогічні працівники кафедри керуються законом “Про вищу освіту”, документами Міністерства освіти і науки України, Статутом КЗВО “Рівненська медична академія”, наказами і розпорядженнями ректора КЗВО «Рівненська медична академія». Викладачі кафедри ведуть активну науково-дослідну роботу за різними напрямами. Наукові дослідження виконуються в рамках гуманітарних дисциплін: історії, філології, філософії. Науково-педагогічний колектив кафедри бере участь в роботі міжнародних, міжвузівських і вузівських наукових і науково-практичних конференцій і семінарів. Науково-методична проблема над якою працює колектив кафедри «Формування конкурентоспроможної особистості шляхом впровадження інноваційних технологій».


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)63 55 34
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія