^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Якість освіти

 1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в КЗВО «Рівненська медична академія»
 2. Монiторинг_Лабораторна_дiагностика_2016-2017
 3. Монiторинг_Лабораторна_дiагностика_2017-2018
 4. Монiторинг_Лабораторна_дiагностика_2018-2019
 5. Монiторинг_Фiзична_реабiлiтацiя_2017-2018
 6. Монiторинг_Фiзична_реабiлiтацiя_2018-2019
 7. Критерii_оцiнювання_навчальних_досягнень__студента_iз_загальноосвiтнiх_навчальних_дисциплiн
 8. Критерii_оцiнювання_навчальних_досягнень студента_з_навчальих_дисциплiн_загальноiї та професiйноiї пiдготовки
 9. Критерii_оцiнювання_роботи_педагогiчного_та_науково педагодагогiчного_працiвника
 10. Оцiнка_системи_внутрiшнього_забезпечення_якостi_освiти_в_КЗВО
 11. Перелiк_основних_нормативних_документiв,_що_забезпечують_внутрiшню_систему_якостi_освiти
 12. Моніторинг Академія Лабораторна діагностика 2016-2017
 13. Моніторинг Академія Лабораторна діагностика 2017-2018
 14. Моніторинг Академія Лабораторна діагностика 2018-2019
 15. Алгоритм_забезпечення_внутрiшньої_системи_якостi_освiти
 16. Заходи_забезпечення_якостi_освiти
 17. Критерii_оцiнювання_освiтньоїi_дiяльностi_науково-педагогiчного_працiвника
 18. Органiзацiя_системи_забезпечення_якостi_вищої_освiти_в_Академii
 19. Аналітична довідка стану освітнього процесу спеціальності 227 Фізична реабілітація.Ерготерапія
 20. ПОЛОЖЕННЯ про групи забезпечення спеціальностейВІ
 21. ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ (ФР)
 22. ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ (ЛД)
 23. Довідка про вивчення стану освітнього процесу з навчальних дисциплін на медико-фармацевтичному факультеті зі спеціальності “224 Технології медичної діагностики та лікування”

 24. ГРУПА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 227 «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ» (вересень 2019)
 25. ГРУПА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 227 «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ» (січень 2020) 
 26. План засідань групи забезпечення спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» на 2019 – 2020 н. р.

 1. Ухвали протокол № 1 ГЗС
 2. Ухвали протокол № 2 ГЗС
 3. Ухвали протокол № 3 ГЗС
 4. Ухвали протокол № 4 ГЗС
 5. Ухвали протокол № 5 ГЗС
 6. Ухвали протокол № 6 ГЗС

Група_забезпечення_ТЕХНОЛОГII_МЕДИЧНОI_ДIАГНОСТИКИ_ТА_ЛIКУВАННЯ_(вересен__2019)

Група_забезпечення_ТЕХНОЛОГII_МЕДИЧНОI_ДIАГНОСТИКИ_ТА_ЛIКУВАННЯ_(січень__2020)

План_групи_забезпечення_Технологii_медичноi_дiагностики_та_лiкування

Протокол__1_Технологii_медичноi_дiагностики_та_лiкування

Протокол__2_Технологii_медичноi_дiагностики_та_лiкування

Протокол__3_Технологii_медичноi_дiагностики_та_лiкування

Протокол__4_Технологii_медичноi_дiагностики_та_лiкування

Протокол__5_Технологii_медичноi_дiагностики_та_лiкування

Протокол__6_Технологii_медичноi_дiагностики_та_лiкування


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)63 55 34
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія