^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Антикорупційна діяльність

План освітніх заходів щодо запобігання правопорушень та корупції 2017-2018p.

 


План заходів
запобігання і протидії корупції
в Рівненському державному базовому медичному коледжі на 2016-2017 н. рік

з/п

Найменування заходів

Строк виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1

Забезпечити контроль за дотриманням законодавчих та нормативно-правових документів України керівниками закладу, структурних підрозділів, педагогічними та іншими працівниками медичного коледжу, запобіганням правопорушень, пов’язаних із вимаганням та одержанням неправомірної вигоди, хабарництвом педагогічними працівниками коледжу

Протягом року

Сабадишин Р.О.

заступники директора,

помічник директора з кадрових питань

юрисконсульт

Карпюк Н.В.

керівники структурних підрозділів

 

2

Посилити відповідальність керівників структурних підрозділів медичного коледжу за дотриманням вимог чинного законодавства при проведенні навчальних занять, практики, семестрових, ліцензійних інтегрованих і державних іспитів

Протягом року

Сабадишин Р.О.

заступник директора з навчальної роботи

Дашевський М.С.

юрисконсульт

Карпюк Н.В.

керівники структурних підрозділів

 

3

Забезпечити об'єктивність оцінювання знань студентів, зокрема, шляхом удосконалення організації проведення директорських контрольних робіт, проведенням обов’язкового тестового контролю із навчальних дисицплін

За планом

вшутрішньо-коледжного контролю

Заступник директора з навчальної роботи

Дашевський М.С.

Заступник директора з практичної роботи

Оксюта В.М.

Завідувачі відділень

завідувач навчально-методичним кабінетом

Хмеляр І.М.

 

4

Проводити у всіх структурних підрозділах медичного коледжу роз'яснювальну роботу, звернувши увагу викладацького складу на розвиток і утвердження партнерських, чесних і доброзичливих стосунків із студентством. Попередити факти тиску на студентів, які інформують керівництво вищого навчального закладу про факти хабарництва, з боку викладачів та інших посадових осіб

Протягом року

Сабадишин Р.О.

заступники директора,

голови циклових предметних комісій

класні керівники

юристконсульт

 

5

Провести в студентських групах профілактичні бесіди на тему: “Про відповідальність студентів за здійснення корупційних правопорушень і хабарництва під час навчанння”

Вересень

для студентів нового набору

листопад-грудень

травень- січень

заступник директора з виховної роботи Бухальська С.Є.

соціальний педагог,

класні керівники

студентських груп

 

6

Провести засідання педагогічної ради медичного коледжу із залученням органів студентського самоврядування з розгляду питання: “Про запобігання корупційних дій вимагання, давання, одержання неправомірної вигоди педагогічними працівниками та студентами коледжу”

Лютий

2017

Директор

Сабадишин Р.О.

Лисиця Д.Л.

Бихалець Д.

 

7

Вживати заходи щодо широкого залучення органів студентськго самоврядування до роботи, спрямованої на запобігання правопорушенням, корупційних дій вимагання, давання, одержання неправомірної вигоди в медичному коледжі

Протягом року

Директор

Сабадишин Р.О.

Дашевський М.С.

Бухальська С.Є.

Лисиця Д. Л.

Бихалець Д.

 

8

Спільно з органами студентського самоврядування провести анонімне анкетування студентів щодо можливих фактів здирництва та хабарництв

травень

2017

заступник директора з виховної роботи Бухальська С. Є.

юрисконсульт Карпюк Н.В.

Соціальний педагог Мельничук Н. М.

Голова студентського самоврядування

 

9

Забезпечити функціонування у медичному коледжі “Скриньки довіри” та електронної скриньки onepravo @ukr.net, об’єктивний та дієвий розгляд звернень громадян

Протягом року

Директор

Сабадишин Р.О.

юрисконсульт

Карпюк Н.В.

 

10

Забезпечити здійснення заходів щодо недопущення фактів хабарництва та корупції при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

На період роботи приймальної комісії

Голова приймальної комісії

Сабадишин Р.О.

секретар та члени приймальної комісії

 

11

Вжити заходи щодо належного організаційного рівня роботи приймальної комісії медичного коледжу та відкритості і прозорості проведення вступних випробувань

На період роботи приймальної комісії

Голова приймальної комісії

Сабадишин Р.О.

секретар приймальної комісії

 

12

Забезпечити дотримання вимог Умов прийому до медичного коледжу щодо єдиної форми і кількості вступних випробувань для абітурієнтів, які вступають на бюджетну та контрактну форму навчання

На період роботи приймальної комісії

Голова приймальної комісії

Сабадишин Р.О.

секретар приймальної комісії

 


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова (Мірющенка),53
тел.факс (0362)63-55-34
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


        
Copyright ©2015. Рівненський базовий медичний коледж