^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Засідання циклової комісії «Анатомії, фізіології, патології та гістології»

  На засіданні циклової комісії «Анатомії, фізіології, патології та гістології», що відбулося 15 травня 2018 року, розглядалися теоретичні основи та практичні шляхи формування професійної компетентності майбутніх медиків в умовах сучасної освіти. Для успішного формування професійної компетентності необхідне наступне: формування світогляду та спрямованості особистості, на основі яких відбувається засвоєння студентами знань й умінь; вдосконалення професійних педагогічних і наукових компетентностей викладачів; індивідуально-диференційований підхід у навчальному процесі.
  Розглядалися шляхи формування професійної компетентності студентів медиків РДБМК. Особлива увага приділялася залученню майбутніх спеціалістів до науково-дослідної роботи, до напрямків її організації під час навчального процесу, у позааудиторний час та на наукових заходах. Обговорювалися шляхи залучення студентів до гурткової роботі й участі студентів у наукових конференціях. Становлення особистості майбутнього фахівця, його професійної спрямованості не може відбуватися стихійно, цей процес вимагає наполегливої праці всіх викладачів. Успіх забезпечується точним знанням цілей та завдань виховання, врахуванням закономірностей, які визначають формування поглядів, переконань, культурних цінностей особистості, вибором ефективних методів і засобів навчання та виховання. Якість підготовки нашого випускника РДБМК залежить від багатьох чинників:

  1. • професіоналізму викладачів,
  2. • мотивації навчання,
  3. • мотивації педагогічної праці,
  4. • методичного забезпечення учбового процесу,
  5. • сучасних технологій навчання,
  6. • системи контролю знань,
  7. • організації розвитку науково-практичних компетентностей у студентів-медиків. 

zasidan ciklu18-1zasidan ciklu18-2zasidan ciklu18-3

 


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)22 69 58
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія