^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Hауково-теоретична конференціяі викладачів медичних навчальних закладів Рівненського регіону

25 січня 2018 року на базі Рокитнівського медичного училища було проведено  з проблемної теми: “Сучасний педагог: шляхи розв`язання проблеми адекватного оцінювання рівня професійної діяльності педагогів”.
В роботі конференції взяли участь викладачі медичних навчальних закладів Рівненського регіону. Присутнім представлено для обговорення доповіді:

 1. «Адміністративне регулювання зростання педагогічної компетентності викладача медичного навчального закладу» - Сабадишин Ростислав Олексійович - д.м.н., професор, директор Рівненського базового медичного коледжу.
 2. «Система моніторингових досліджень навчальних досягнень студентів з використанням модульного об’єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища (MOODLE)» - Оксюта Валерій Миколайович – к.м.н., заступник директора, Рівненський базовий медичний коледж.
 3. «Сертифікація чи атестація - як сучасний вектор комплексного оцінювання педагогічної діяльності викладачів» - Палапа Василь Васильович – к.м.н., завідувач відділення, Рівненський базовий медичний коледж.
 4. «Використання педагогіки толерантності в процесі оцінювання рівня фахової діяльності викладачів вищого навчального закладу» - Таргоній Ірина Іванівна – методист, Костопільська філія.
 5. «Інформаційні технології як основа зростання професійної майстерності сучасного педагога» - Лукащук Валентина Іванівна – викладач інформатики, Рівненський базовий медичний коледж.
 6. «Професіоналізм та педагогічна майстерність сучасного викладача» – Лозян Варвара Василівна – викладач іноземної мови, Рокитнівське медичне училище.
 7. «Формування професійної ідентичності медичного працівника як фундаментальна складова основної методичної проблемної теми» - Лукащук Микола Миколайович – к.п.н., методист, Рівненський базовий медичний коледж.
 8. «Дослідження поширення інфекційних захворювань травного тракту у населення Рівненщини» - Яцук Вікторія Вікторівна – завідувач лабораторією, Рівненський базовий медичний коледж.

Відповідно до плану роботи Рівненського базового медичного коледжу проведено об’єднане засідання голів циклових комісій з темою:

«Проектна діяльність як засіб інтеграції студентської молоді в соціум» та методичне об’єднання викладачів стоматологічних дисциплін:

«Підготовка фахівців нової генерації – завдання вищої школи». Присутнім для обговорення представлено виступи:

 1. «Проектна діяльність як засіб інтеграції студентської молоді в соціум» - Шадий Світлана Борисівна – викладач терапії, Рівненський базовий медичний коледж.
 2. «Використання методів міждисциплінарної конференції ідей з елементами дискусії та проблемного навчання» - Ничипорчук Наталія Федорівна – голова циклової комісії, Рокитнівське медичне училище.
 3. «Впровадження проектної діяльності як засіб фахової компетентності студентів медичного навчального закладу» – Сидорович Володимир Ігорович – викладач охорони праці, захисту Вітчизни, Костопільска філія.
 4. «Метод проектів як ефективний засіб інтелектуального розвитку студентів на заняттях природничо-наукових дисциплін» – Василевич Іванна Миколаївна – викладач медичної біології та основ медичної генетики, Дубенський медичний коледж.
 5. «Інтеграція інтерактивних методів навчання при підготовці майбутніх зубних гігієністів у контексті формування професійної компетентності в умовах медичного коледжу» – Лисиця Дмитро Леонідович – голова циклової комісії, Рівненський медичний коледж.
 6. «Інтерактивні технології як сучасний метод формування фахівців у вищому навчальному закладі» – Кравець Надія Романівна – викладач стоматології, Дубенський медичний коледж.
 7. «Застосування інтерактивних методів навчання при викладанні навчальної дисципліни «Моделювання анатомічної форми зубів»» – Гусар Руслан Тимофійович – викладач стоматологічних дисциплін, Рівненський базовий медичний коледж.
 8. «Науково-дослідницька діяльність як важлива складова у становленні гігієніста зубного» – Єремейчук Наталія Петрівна – викладач стоматологічних дисциплін, Рокитнівське медичне училище.
 9. «Інноваційні методики викладання навчальної дисципліни «Техніка виготовлення бюгельних протезів» у контексті формування професійної компетентності майбутніх зубних техніків» – Боровик Олеся Василівна – викладач стоматологічних дисциплін, Рівненський базовий медичний коледж.

Методист базового коледжу к.п.н. М.М.Лукащук.


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова (Мірющенка),53
тел.факс (0362)63-55-34
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


        
Copyright ©2015. Рівненський базовий медичний коледж