^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Конференція Обласного Товариства Терапевтів

  21 листопада на базі Рівненськогго медичного коледжу відбулася конференція Обласного Товариства Терапевтів де були розглянуті проблеми лікування та профілактики серцево-судинних захворювань. Із вступним словом до учасників звернувся Осіпчук Ю. Ю. - начальник управління охорони здоров’я Рівненської ОДА.

  Виступали:

  1. - «Лікування артеріальної гіпертензії у паціентів різних вікових.» - професор ., керівник відділу клінічної епідеміологічної кардіології інституту геронтології ім. Д.Ф.Че6отарева,Ена Л.М.
  2. - «Індивідуальний підхід в профілактиці серцево- судинних подій: в фокусі антитромботична терапія» - д.м.н., професор.,ВНМУ ім.М.Пирогова., Осовська Н.Ю.
  3. - «Сучасний погляд на проблему контролю серцевого ритму при пароксизмі фібріляції передсердь» - к.м.н., доцент кафедри терапiї і дiагиостики ФПО ЛНМУ ім.Д.Галидького, Ільницька Л.А.
  4. - «Інгібітори протонної помпи - міфи та реальність» - д.м.н.,професор.,завідуючий кафедрою фармакології ХМАПО, Бездітко Н.В.- «Інноваційна стратегія вторинної профілакгики серцево-судинної захворюванності» - к.м.н., доцент кафедри променевої діагностики ЛНМУ ім.Д.Галицькоro, Черняга-Ройко У.П.
  5. - «Від молекули знеболюючого протизапального препарату до клінічної ситуації. Погляд фармаколога» - д.м.н., професор кафедри фармакології ХМАПО, Бездітко Н.В.
  6. - «Індивідуальний підхід до лікування артеріальної гіпертензії» - к.м.н, лікар-кардіолог РОКЛ Підлісна В. С.


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)22 69 58
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія