^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Hауково-методичний семінар з теми «Актуальні проблеми модернізації законодавства та освіти в умовах євроінтеграційного поступу України»

  16 листопада 2017 року в Рівненському державному базовому медичному коледжі відбувся науково-методичний семінар з теми «Актуальні проблеми модернізації законодавства та освіти в умовах євроінтеграційного поступу України».
  Учасниками семінару були: науково-педагогічні працівники Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти, Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Рівненського державного гуманітарного університету, Рівненського інституту університету «Україна», медичних навчальних закладів Рівненської області.
Із вітальним словом до учасників звернувся доктор медичних наук, професор, директор РДБМК Сабадишин Ростислав Олексійович У процесі науково-методичного семінару було презентовано упровадження інноваційних підходів до навчання – шлях модернізації змісту освіти (Сабадишин Р. О., доктор медичних наук, професор, директор РДБМК.), ознайомлено з сучасними підходами до здійснення науково-методичного супроводу науково-педагогічних та педагогічних працівників в умовах модернізаційних змін (Мельник Н. А., проректор з науково-методичної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти), опрацьовано питання щодо модернізації вищої освіти як чинника розбудови суспільства знань в Україні (Андрєєва М. М., головний спеціаліст відділу професійно-технічної та вищої освіти), а також проведено роз’яснення щодо модернізації методичної роботи на діагностичній основі як умови розвитку професійної компетентності педагогів (Хмеляр І. М., кандидат педагогічних наук, завідувач навчально-методичного підрозділу РДБМК, викладач хімії).

narada17-4narada17-5narada17-1narada17-2
  В ході семінару також відбулася робота в секціях.

Секція 1 «Психолого-педагогічні аспекти попередження низької успішності студентів. Форми і методи соціально-економічного стимулювання навчальної діяльності та громадської активності студентів»
  Учасниками секції були: науково-педагогічні працівники Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти, Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Рівненського державного гуманітарного університету, Рівненського інституту університету «Україна», директори, завідувачі відділень медичних навчальних закладів Рівненської області.
  У процесі роботи секції було презентовано: сучасні тенденції розвитку системи освіти України. (Пустовіт Г. П., доктор педагогічних наук, професор Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти), трансформація педагогічної майстерності в умовах модернізації сучасної освіти (Чорнобрива Н. В., заступник директора з навчальної роботи Рокитнівського медичного училища), форми і методи соціально-економічного стимулювання навчальної діяльності та громадської активності студентів. (Мариніна Г. С, голова обласного методичного об`єднання завідуючих відділеннями ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Рівненської області, завідувач відділення Сарненського педагогічного коледжу), ознайомлено з особливостями проведення ЗНО в 2017-2018 н.р. (Середяк Л. В., директор Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.) та реформами вищої освіти: методологічні можливості основних парадигм (Процюк В. К., методист Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Рівненської області), проведено роз’яснення щодо системи моніторингових досліджень навчальних досягнень студентів з використанням модульного об'єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища Moodle (Оксюта В. М., кандидат медичних наук, заступник директора з практичної роботи, викладач акушерства і гінекології РДБМК).

 Секція 2 Інструктивно-методичний семінар для викладачів української мови з проблеми «Підготовка до ДПА»

Учасниками секції були: науково-педагогічні працівники Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти, Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, викладачі української мови та літератури Рівненського державного базового медичного коледжу.

naradaa17У процесі роботи було презентовано інноваційні методи вивчення української літератури з використанням мистецьких аналогій (Таборовець Л. М., кандидат педагогічних наук, доцент, викладач української мови та літератури РДБМК), ознайомлено з: формуванням мовленнєвої компетентності у процесі лексикології (Артеменко Л. В., кандидат філологічних наук, голова предметної комісії мови та літератури, викладач української мови та літератури РДБМК), науковими засадами формування вмінь і навичок текстосприйняття та текстотворення у студентів-медиків (Туровська І. О., викладач української мови та літератури РДБМК), проведено роз’яснення щодо підготовки до ЗНО: бази тестових завдань. Підготовка власного висловлювання та проведений майстер-клас «Підготовка студентів до ДПА» (з досвіду роботи) (Опольський І. В., завідувач кабінету ЗНО та моніторингу якості освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти).

 Секція 3 Психолого-педагогічні читання «Педагогічне новаторство: ретроспектива та сучасність» Учасниками секції були: науково-педагогічні працівники Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Рівненського державного гуманітарного університету, Рівненського інституту університету «Україна», медичних навчальних закладів Рівненської області.
  У процесі роботи було презентовано: гендерні підходи у сучасному освітньому процесі (Петренко О. Б., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету), методичні підходи до вивчення професійно-комунікативної діяльності фахівця соціальної роботи (Цимбалюк О. М., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної роботи та гуманітарно-соціальних дисциплін Рівненського інституту університету «Україна»), педагогічне новаторство: ретроспектива і сучасність (Щупак О. Ю., методист РДБМК), ознайомлено з особливостями арт-терапії у соціальній інклюзії (Юрчук Л. В., кандидат історичних наук, в.о. доцента кафедри соціальної роботи та гуманітарно-соціальних дисциплін Рівненського інституту університету «Україна»), громадянською соціалізацією студентської молоді в сучасному освітньо-педагогічному процесі (Кислюк Ж. М., викладач суспільних дисциплін Дубенського медичного коледжу), було представлено елементи педагогічної спадщини Василя Сухомлинського як виховні інновації у процесі формування особистості студента – майбутнього сім’янина (Герасименко Л. Б., кандидат педагогічних наук, доцент, викладач біології РДБМК), а також автопортрет Широбоков Володимир Павлович – видатний український вчений-мікробіолог сучасності (Антонюк М. М., кандидат технічних наук, доцент, викладач мікробіології РДБМК).

Програма заходів >>

Завідувач навчально-методичним підрозділом  Хмеляр І. М., методист Щупак О. Ю.

 

 

 


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)22 69 58
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія