^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Mетодичний місячник «Організація освітнього процесу в 2017-2018 н.р.»

  Із 4 по 29 вересня 2017 року проходив методичний місячник «Організація освітнього процесу в 2017-2018 н.р.», впродовж якого відповідно відбулися заходи:

 1.  засідання науково-методичної ради (7.09.2017);
 2.  відкриті засідання циклових (предметних) методичних комісій з питань планування та організації освітнього процесу, науково-методичної роботи в 2017-2018 н.р.;
 3.  круглий стіл для завідувачів відділень з проблеми: «Організація своєчасного контролю ведення коледжної документації — передумова виконання навчального плану»;
 4.  засідання школи педагогічного зростання викладача-початківця «Організація освітнього процесу в навчальному закладі» (27.09.2017);
 5.  інструктивно-методичні наради:
 6.  особливості викладання навчальних дисциплін в 2017-2018 н.р.;
 7.  про дотримання вимог положення та інструкції РДБМК щодо ведення журналів успішності та відвідування академічних груп та викладачів, ведення навчальної документації;
 8.  про критерії оцінювання навчальних досягнень студентів;
 9.  ознайомлення з положеннями, вивчення Закону України «Про освіту» та нормативно-правових документів.

На підсумковому навчально-методичному семінарі з проблеми: «Шляхи удосконалення якості освітнього процесу», до роботи якого було залучено голови (предметних) циклових комісій, завідувачі відділень, методисти коледжу, вироблені методичні рекомендації по удосконаленню організації освітнього процесу:

 1. - приведення змісту фундаментальної психолого-педагогічної, методичної, інформаційно-технологічної, практичної підготовки медичних працівників до змін, що відбуваються в системі медичної і фармацевтичної галузі;
 2. - удосконалення інформаційної системи управління;
 3. - постійне оновлення обладнання кабінетів та лабораторій;
 4. - модернізація підготовки спеціалістів на основі інтеграції традиційних педагогічних та новітніх мультимедійних навчальних технологій;
 5. - поповнення існуючих мультимедійних розробок новим поколінням дидактичних засобів, завершення створення розробок зі всіх дисциплін по спеціальності;
 6. - забезпечення культурного та духовного розвитку особистості, виховання в дусі патріотизму та поваги до Конституції та Законів України.

Завідувач навч.-мет. підрозділом Хмеляр І.М.


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)22 69 58
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія