^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Pегіональне об’єднане засідання голів циклових комісій з проблемної теми: “Управління розвитком педагогічної культури викладача”

  Згідно плану роботи Рівненського базового медичного коледжу на базі Костопільської філії 27 жовтня 2016 року було проведено регіональне об’єднане засідання голів циклових комісій з проблемної теми: “Управління розвитком педагогічної культури викладача”. До уваги та обговорення присутніх було представлено тематичні доповіді та презентації:

«Вплив особистостівикладачана формування професійної культури майбутніх медичних працівників» – Сабадишин Ростислав Олексійович -директор Рівненського базового медичного коледжу, д.м.н., професор.

«Комунікативна культура викладача ВНЗ як соціально-педагогічний феномен» –  Борищук Людмила Григорівназаступник директора з питань гуманітарної освіти та виховання, Рокитнівське медичне училище.

 «Роль педагогічної культури викладача у становленні професійної ідентичності медичного працівника середньої ланки» – Лукащук Микола Миколайович – методист, к.п.н., Рівненський базовий медичний коледж.

«Авторитет викладача - ефективна умова успішної педагогіки співробітництва» – Багній Лариса Василівна – голова циклової комісії, Костопільська філія.

«Шляхи підвищення рівня професійної культури викладача медичного коледжу» –Дороніна Тетяна Миколаївна – викладач геронтології, геріатрії та паліативної медицини, Дубенський медичний коледж.

«Розвиток педагогічної культури викладання у процесі навчання дисциплін хірургічного профілю» – Маркович Олексій Володимирович – голова циклової комісії, к.п.н., Рівненський базовий медичний коледж.

«Становлення викладача професійно-зорієнтованих дисциплін у контексті формування професійної компетентності майбутніх зубних гігієністів» – Лисиця Дмитро Леонідович – голова циклової комісії, Рівненський базовий медичний коледж.

«Педагогічна культура викладача медичного закладу:вчора, сьогодні та завтра» – Пилипчук Марія Іванівнаголова циклової комісії, Рокитнівське медичне училище.

Після обговорення доповідей та перерви проведено об’єднане заняття школи підвищення педагогічної майстерності викладачів-початківців: Педагогічна техніка – основа педагогічної майстерності викладача”. Увазі присутніх запропоновано доповіді:

«Застосування міжпредметних зв'язків як педагогічної умови формування професійних компетентностей студента» – Хмеляр Інеса Макарівна – завідувач навчально-методичним відділом, к.п.н., Рівненський базовий медичний коледж.

 «Техніка виховної роботи класного керівника студентської групи» – Демчук Вікторія Борисівнаголова методичної комісії класних керівників, Рівненський базовий медичний коледж.

«Теоретичні засади формування мовленнєвої компетентності у студентів медичних навчальних закладів» – Туровська Ірина Олександрівнавикладач мови та літератури, Рівненський базовий медичний коледж.

 «Оволодіння педагогічною технікою в контексті підвищення загальної педагогічної культури викладача» –Гучок Олена Валентинівна викладач внутрішньої медицини, Рокитнівське медичне училище.

 «Формування педагогічної культури викладача та її роль у підготовці майбутніх фахівців» –Сидорович Володимир Ігорович викладач Захисту Вітчизни та безпеки життєдіяльності людини, Костопільська філія.

«Використання інноваційних методів навчання у формуванні компетентностей при викладанні хіміко-біологічних дисциплін студентам-медикам» – Якобчук Віталій Володимировичвикладач хімії, Рівненський базовий медичний коледж.

 

Методист базового коледжу  Микола Лукащук

kostopil1-16.

 


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)22 69 58
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія