^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Факультет медико-фармацевтичний

  Сучасний стан розвитку освіти, зокрема медичної, вимагає істотних змін. Підготовка кадрів завжди була головним напрямком розвитку будь-якої країни світу.
  Тому першого вересня 2018 року на сесії обласної ради було прийнято рішення "Про перейменування та зміну типу Рівненського державного базового медичного коледжу" на комунальний заклад вищої освіти «Рівненська медична академія» Таке рішення зумовлене необхідністю приведення у відповідність до Закону України «Про вищу освіту»
  На базі КЗВО «Рівненська медична академія» створено медико-фармацевтичний факультет, де навчаються студенти першого освітньо-кваліфікаційногно рівня (бакалавр)спеціальностей 223 Медсестринство, 224 Технології медичної діагностики та лікування, 226 Фармація, промислова фармація, 227 Фізична терапія, ерготерапія із загальним ліцензованим обсягом 320 чоловік.
  2005рік- отримано ліцензію на проведення освітньої послуги на спеціальності 226 Фармація ( Ліцензія, наказ МОН №79-А від 21.06.2016 2016 рік, підготовку фахівців спеціальностей 223 Медсестринство та 224 Технології медичної діагностики та лікування розпочато згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України серія ЛВ №00729-000148 наказ МОН №1397л від 30.06.2016р Постанова КМУ №53від 01.02.2017р).
  2017 рік відкрито спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія, освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, з ліцензованим обсягом освітньої послуги 100 осіб ( Ліцензія ЛВ № 00729-000148, наказ МОН №1512л, від 23.12.16р. Постанова КМУ №53від 01.02.2017р) .

fakultet19

  Навчання здійснюється за рахунок видатків Державного бюджету України – за державним замовленням та за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.
  Очолює факультет (декан) кандидат медичних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, лікар-хірург Коробко Лариса Ростиславівна.
  Матеріальна база: навчально-лабораторний корпус, кабінети та лабораторії, комп’ютерні класи, актова зала, спортивно-оздоровчий комплекс, тренажерний зал, бібліотека, електронний читальний зал, читальний зал, гуртожитки, навчально-методичний комплекс з фармакогнозії, навчальна аптека, все те що потрібно для підготовки професійно компетентного фахівця наявне в Рівненській медичній академії.
  Навчання проводиться відповідно до освітньо-професійних програм та навчальних планів . Студенти вивчають гуманітарні, фундаментальні науки, які є основою медичних і фармацевтичних знань та професійно-зоорієнтовані дисципліни . Студенти розпочинають знайомство з обраною професією на заняттях різних навчальних дисциплін, а завершують закріпленням теоретичних знань і практичних навичок під час проходження виробничих та переддипломної практики
  Отримавши освіту бакалавра,в рамках ступеневої освіти, випускники зможуть продовжити навчання у медичних університетах та здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень –магістр зі всіх спеціальностей.

Адміністрація коледжу

 

Заступник директора 

Оксюта Валерій Миколайович – закінчив Ужгородський медичний інститут, лікувальний факультет по спеціальності лікар акушер-гінеколог, кандидат медичних наук.


Заступник директора з виховної роботи

Бухальська Світлана Євгенівна - закінчила Луцький державний інститут ім. Л. Українки за спеціальністю географія та біологія, аспірантура - Київський університет ім. Б. Грінченка, спеціальність теорія і методика професійної освіти, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, кандидат педагогічних наук.


 

 

Заступник директора з економічних питань

Дорощук Надія Іванівна  - закінчила Тернопільську академію народного господарства.


Заступник директора з адміністративно-господарських питань

Кукурудза Ростислав йосипович - закінчив Львівський політехнічний інститут, спеціальність "Промислове та цивільне будівництво"


Помічник керівника

Дашевський Микола Степанович – відмінник освіти України, закінчив Львівський медичний інститут, лікувальний факультет по спеціальності лікар-лікувальник .

Підготовка до ДПА (ЗНО)


На допомогу учасникам ЗНО -2019

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 22.08.2018 №931 «Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 11.09.2018 за №1030/ 32482, від 28.09.2018 р. № 1036 «Про підготовку до проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» зовнішнє незалежне оцінювання 2019 року буде проведено з 20 травня до 12 липня 2019 року.
  Для студентів ВНЗ І-ІІ р.а., а також студентів (слухачів) професійно-технічних навчальних закладів, які у 2019 році здобудуть повну загальну середню освіту обов’язковим є проходження зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (українська мова), а також із математики або історії України (період ХХ — початок ХХІ століття) за вибором студента для зарахування результатів ЗНО як результати ДПА.
  Реєстрація студентів академії, які складатимуть державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться в КЗВО «Рівненська медична академія» в період з 05.02.2019 по 18.03.2019 р.

Проведення державної підсумкової атестації (зовнішнього незалежного оцінювання) відбудеться:

21.05.2019 — математика;

23.05.2019 — українська мова і література;

04.06.2019 — історія України

 

Запрошуємо студентів відвідати сайти та пройти онлайн тестування з метою належної підготовки до ДПА (ЗНО) 2018:

 1. сайт Українського центру оцінювання якості освіти;
 2. сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти;
 3. «Загальний форум» — загальний форум порталу «Освіта Рівненщини»
 4. сайт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (кабінет ЗНО та моніторингу якості освіти)
 5. Iнноваційний освітній проект з онлайн підготовки до ЗНО «EDUGET»

Актуальна інформація

 Про пробне ЗНО-2019

 Зареєструватись на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні зможуть особи, які бажають його пройти на території Волинської, Львівської або Рівненської областей. Реєстрація триватиме з 08 до 31 січня 2019 року.

  Пробне зовнішнє незалежне оцінювання у 2019 році відбудеться:

 1. 16 березня з української мови і літератури;
 2. 23 березня з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

  У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.

Публічна інформація

Доступ до публічної інформації 


Bисновки експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Медсестринство» спеціальності 223 Медсестринство у Рівненському державному базовому медичному коледжі

Висновки про наслідки проведення чергової акредитаційної експертизи спеціальності 5.12010104 "Стоматологія"

Висновки про наслідки проведення позачергової акредитаційної експертизи спеціальності 6.120201 "Фармація"

Висновки про наслідки проведення позачергової акредитаційної експертизи спеціальності 6.120101 "Cестринська справа"


Освітні програми

Освітня програма (223 Медсестринство) 


Нормативні акти

 1. Статут коледжу
 2. Трудовий договір 
 3. Правила внутрішнього трудового розпорядку 
 4. Стратегія розвитку коледжу

Фінансові документи

 1. Штатний розпис коледжу 2018(січень)
 2. Штатний розпис коледжу 2018
 3. Штатний розпис коледжу 2017  
 4. Кошторис 2017_1
 5. Кошторис 2017_2
 6. Звіт про надходження та використання коштів загального фону
 7. Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги
 8. Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
 9. Баланс 2017
 10. Звіт керівника закладу про результати господарської діяльності 2017
 11. Звіт керівника закладу про результати господарської діяльності 2017(продов)
 12. Звіт про надходження та використання благодійних коштів 2016 - 2017
 13. Звіт про надходження та використання благодійних коштів  2017
 14. Баланс 2018
 15. Звіт про надходження та використання коштів за 2017 рік
 16. Звіт про фінансові результати за 2017 рік

 Тендери

 1. Тендерні закупки
 2. ДОДАТОК до річного плану закупівель на 2016 рік (зі змінами)
 3. План річних закупівель на 2017 рік
 4. Додаток до плану річних закупівель на 2017 рік (січень)
 5. Додаток до плану річних закупівель на 2017 рік (лютий)
 6. Додаток до плану річних закупівель на 2017 рік(березень)
 7. Додаток до плану річних закупівель на 2017 рік (квітень)
 8. Додаток до плану річних закупівель на 2017 рік (травень)
 9. Додаток до плану річних закупівель на 2017 рік (червень)
 10. Додаток до плану річних закупівель на 2017 рік (липень)
 11. Додаток до плану річних закупівель на 2017 рік (серпень)
 12. Додаток до плану річних закупівель на 2017 рік (вересень)

Положення

 1. Положення про організацію навчального процесу
 2. Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення
 3. Положення про методичну раду у Рівненському державному базовому медичному коледжі
 4. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Рівненському державному базовому медичному коледжі
 5. Положення про наукове студентське товариство у Рівненському державному базовому медичному коледж
 6. Положення про державну кваліфікаційну екзаменаційну комісію
 7. Положення про проведення попереднього та передекзаменаційного тестування з медичних дисциплін студентів Рівненського державного медичного коледжу
 8. Положення  та Наказ про переведення студентів, які навчаються в КЗВО «Рівненська медична академія» РОРПоложення  та Наказ про переведення студентів, які навчаються в КЗВО «Рівненська медична академія» РОР 
 9. Положення  та Наказ про відпрацювання пропущених занять студентами 2019

Плани, рішення та звіти

 1. Рішення педагогічної ради Рівненського державного базового медичного коледжу
 2. Рішення методичної ради Рівненського державного базового медичного коледжу2015-2016н.р.
 3. Рішення методичної ради Рівненського державного базового медичного коледжу2016-2017н.р.
 4. Рішення науково-методичної ради Рівненського державного базового медичного коледжу2017-2018н.р.
 5. Звіт по виконання плану і результати навчально-виховної діяльності коледжу 2015-2016н.р. 
 6. Звіт по виконання плану і результати навчально-виховної діяльності коледжу 2016-2017н.р.  
 7. Звіт по виконання плану і результати освітньої діяльності коледжу 2017-2018н.р. 
 8. Звіт по виконання плану і наслідків діяльності медичних навчальних закладів Рівненського регіону за 2016-2017н.р.
 9. Звіт по виконання плану і наслідків діяльності медичних навчальних закладів Рівненського регіону за 2017-2018н.р.
 10. Звіт Виховної роботи 2015-2016 р.
 11. Звіт Виховної роботи 2016-2017 р.
 12. Звіт Виховної роботи 2017-2018 р.
 13. План Виховної роботи 2016-2017 р. І півріччя
 14. План Виховної роботи 2016-2017 р. ІІ півріччя
 15. План Виховної роботи 2017-2018 р.І півріччя
 16. План Виховної роботи 2017-2018 р. ІІ півріччя
 17. План освітніх заходів на І півріччя 2018-2019 н.р.
 18. Комплексний план Виховної роботи 2017-2018 р.
 19. Комплексний план Виховної роботи 2018-2019 р.Комплексний план Виховної роботи 2018-2019 р.
 20. План роботи Рівненського державного базового медичного коледжу 2017-2018 р.
 21. План роботи Рівненського державного базового медичного коледжу 2018-2019 р.

Накази

 1. НАКАЗ (2017-2018 навч. рік) про підвищення плати за навчання для студентів платної форми навчання 
 2. НАКАЗ (2017 навч. рік, травень) про підвищення плати за навчання для студентів платної форми навчання 
 3. НАКАЗ (2016-2017 навч. рік) про встановлення розміру оплати за проживання в студентському гуртожитку
 4. НАКАЗ (2016-2017 навч. рік) про запровадження додаткових освітніх послуг
 5. НАКАЗ про внесення змін до наказу про запровадження додаткових освітніх послуг
 6. НАКАЗ (2016-2017 навч. рік) про встановлення знижки на оплату за проживання в студдентському гуртожитку
 7. НАКАЗ про призначення членів педради, керівників груп, циклових предметних комісій, голів предметних методичних об’єднань, методичної Ради та завідувачів кабінетами і лабораторіями
 8. НАКАЗ та Правила внутрішнього розпорядку для студентів Рівненського державного базового медичного коледжу

Цивільний захист

ПАМ'ЯТКА
щодо першочергових дій у разі виявлення ознак вибухового пристрою (вибухонебезпечного предмету) переглянути>>.

 


  З метою запобігання надзвичайним ситуаціям, а у разі їх виникнення – проведення заходів щодо евакуації працівників і студентів коледжу, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Рівненській  медичній академії діє:

 • комісія з питань надзвичайних ситуацій (голова комісії – заступник директора Оксюта В. М.);
 • комісія з питань евакуації (голова комісії – помічник директора Дашевський М. С.);
 • штаб цивільної обороний (начальник штабу Карпюк І. В.);
 • 7 позаштантих невоєнізованих формувань цивільного захисту.

Безпосереднє керівництво системою цивільного захисту здійснюється особисто директором академії Сабадишиним Р.О.

 


Дії в разі надзвичайних ситуацій


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія