^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Методичний декадник у коледжі

  З метою сприяння розвитку творчості педагогічних працівників коледжу, пропаганди кращих здобутків, упровадження передового педагогічного досвіду, реалізації пріоритетних напрямів використання інноваційних технологій у системі медичної освіти з 14 березня по 25 березня 2016 року в коледжі був проведений методичний декадник за темою «Створення психолого–педагогічних умов для підвищення рівня навчальних досягнень, формування життєвої активності та загальної культури студентів». Відповідно до плану в рамках декадника були проведені:

1. Майстер-класи викладачів-методистів та викладачів вищої категорії

 • • Маркович О.В. з проблеми «Впровадження засобів алгоритмізації в навчальний процес при вивченні дисциплін хірургічного циклу»
 • • Іваницька П.Ф., з проблеми «Розвиток творчих здібностей студентів шляхом використання інноваційних та традиційних технологій навчання»
 • • Петрівська Н.Г. з проблеми «Педагогічні умови впровадження інноваційних технологій при викладанні математики»

2. На відкритих засіданнях циклових (предметних) комісій заслухані творчі звіти викладачів-методистів та викладачів вищої категорії

 • • Лукащук В.І., з проблеми «Роль позааудиторної роботи з обдарованними студентами з метою поглиблення знань з інформатики та медичної інформатики»
 • • Свірець Н.В., з проблеми «Формування морально-етичної сторони студента через призму сприйняття суспільних дисциплін»
 • • Ничик Б.В., Оксюта В.М., Палапа В.В., з проблеми «Формування дослідницьких вмінь студентів на заняттях з акушерства та гінекології»,
 • • Редько Є.М., з проблеми «Впровадження міжпредметної інтеграції на заняттях мікробіології»,
 • • Кірічек Н.О., з проблеми «Формування професійної компетентності студента – медика»

3. Захист досвіду роботи викладачів, які атестуються на відкритих засіданнях циклових (предметних) комісій.

4. Теоретично-практичне заняття голів циклових (предметних) методичних комісій «Шляхи впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес коледжу».

5. Науково-методична конференція за темою: «Роль міжпредметних зв`язків у формуванні фахової компетентності студента-медика».

6. Відкрите засідання школи викладача-початківця, на якому були проведені:

 • • Науково-теоретична конференція «Шляхи підвищення професійної компетентності викладачів»
 • • «Педагогічна дискусія». Взаємозв’язок творчих можливостей викладача та студента та результативність педагогічної діяльності щодо підвищення рівня навчальних досягнень та загальної культури студентів.
 • • Семінар-тренінг для молодих викладачів „Педагогічне спілкування як взаємодія”.

7. Виставки • методична література по темі методичного декадника,

 • • інформаційні ресурси в бібліотеці „Інноваційні технології як засіб вдосконалення навчально-виховного процесу»,
 • • «Увага, цікавий досвід! Моє найкраще заняття»,
 • • „Методична скринька” (виставка-огляд напрацювань викладачів, що атестувались в 2015-2016 н.р.).

Матеріали декадника будуть узагальнені та систематизовані в методичному бюлетні «Психолого-педагогічні умови формування фахової компетентності студента-медика».

Методист Щупак О.Ю.


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова (Мірющенка),53
тел.факс (0362)63-55-34
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


        
Copyright ©2015. Рівненський базовий медичний коледж