^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Pегіональне об’єднане засідання голів циклових комісій

  Відповідно до плану роботи Рівненського базового медичного коледжу в стінах Дубенського медичного коледжу 25 лютого 2016 року відбулися регіональне об’єднане засідання голів циклових комісій з проблемної теми: “Міжпредметні зв'язки як засіб формування ціннісного ставлення студентів до медичних знань”. До уваги та обговорення присутніх було представлено тематичні доповіді та презентації:

«Пріорітетні напрямки реалізації міжпредметних зв’язків в умовах сучасного медичного закладу освіти» – Сабадишин Ростислав Олексійович - директор Рівненського базового медичного коледжу, д.м.н., професор.

 • «Особливості формування фахової компетентності студентів-медиків на основі міжпредметних зв’язків» – Хмеляр Інеса Макарівна – завідувач навчально-методичним відділом, к.п.н., Рівненський базовий медичний коледж.
 • «Формування соціальної і психологічної парадигми сучасного студента засобами використання міжпредметних звязків» – Кудря Юлія Петрівна – викладач анатомії та фізіології, Костопільська філія.
 • «Міжпредметні зв’язки як засіб формування ціннісного ставлення студентів до медичних знань з дисциплін хірургічного профілю» – Маркович Олексій Володимирович – голова циклової комісії, к.п.н., Рівненський базовий медичний коледж.
 • «Міжпредметна інтеграція на заняттях з акушерства» – Лисецька Олена Федорівна – голова циклової комісії, Дубенський медичний коледж.
 • «Технології проведення інтегрованих занять» (з досвіду роботи) – Попчук Майя Василівна – голова циклової комісії, Рокитнівське медичне училище.
 • «Комп’ютерна грамотність – запорука реалізації міжпредметних зв’ язків» – Щупак Оксана Юріївна – методист, Рівненський базовий медичний коледж.
 • «Використання міжпредметних зв’язків в процесі викладання внутрішньої медицини» – Ткачук Наталія Іванівна – голова циклової комісії, Дубенський медичний коледж.

Після обговорення доповідей та перерви проведено об’єднане заняття школи підвищення педагогічної майстерності викладачів-початківців:“Сучасний стан проблеми реалізації міжпредметних звязків в системі медичної освіти: теорія і практика ”. Увазі присутніх запропоновано доповіді:

 • «Клінічні дисципліни як орієнтир в реалізації міжпредметних зв’язків» - Сабадишин Ростислав Олексійович - директор, д.м.н., професор, Рівненський базовий медичний коледж.
 • «Міжпредметні зв’язки – освітня утопія чи ключ до підготовки цпеціаліста-медика» - Лукащук Микола Миколайович – методист, к.п. н., Рівненський базовий медичний коледж.
 • «Використання тренінгових занять як однієї із форм навчання у медичних закладах» - Романовський Микола Ярославович – викладач хірургії, Дубенський медичний коледж.
 • «Роль природничих і загальноосвітніх дисциплін у професійній спрямованості навчання студентів в умовах медичного навчального закладу» - Сидорович Володимир Ігорович - викладач військово-медичної підготовки, Костопільська філія.
 • «Педагогічні підходи до реалізації міжпредмет-них зв’язків у процесі виконання практичних робіт на заняттях хіміко-біологічних дисциплін» - Лукащук Ілля Миколайович – викладач хімії, Рівненський базовий медичний коледж.
 • «Актуальні проблеми формування діяльності студентів при викладанні предметів природничого циклу у ВМНЗ» - Богданець Ірина Геннадіївна – викладач хімії, Рокитнівське медичне училище.
 • «Роль хімії у формуванні фахової компетентності майбутнього фармацевта (на прикладі фармако-логії)» - Хомич Микола Миколайович – викладач фармацевтичних дисциплін, Рівненський базовий медичний коледж.
 • «Особливості викладання стоматологічних дисциплін шляхом використання ефективних методів навчання» - Кравець Надія Романівна – викладач стоматології, Дубенський медичний коледж.
 • «Метод проектів як один із засобів реалізації міжпредметних зв’язків на заняттях з інформатики (з досвіду роботи)» - Лукащук Валентина Іванівна – викладач інформатики, Рівненський базовий медичний коледж.

Методист Микола Лукащук. 


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова (Мірющенка),53
тел.факс (0362)63-55-34
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


        
Copyright ©2015. Рівненський базовий медичний коледж