^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Обласна науково - теоретична конференція «Інноваційні технології в теорії і практиці сучасної медичної освіти». Підсумки.

 Програма конференції завантажити

Учасники науково-методичної конференції

Матеріали науково методичної конференції «Інноваційні технології в теорії і практиці сучасної медичної освіти»

  30 січня 2020 року на базі КЗВО «Рівненська медична академія» відбулася обласна науково - теоретична конференція «Інноваційні технології в теорії і практиці сучасної медичної освіти».

  У роботі науково-теоретичної конференції взяли участь понад 150 осіб, серед них – науковці, працівники органів управління освітою, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої медичної освіти Рівненської, Тернопільської та Івано-Франківської областей. Під час пленарного засідання було висвітлено актуальні проблеми підготовки конкурентноспроможних працівників галузі охорони здоров`я в умовах реформування медичної освіти; сучасні теорії і практики формування освітнього середовища у закладах вищої освіти; нові моделі управління закладами вищої освіти. 
  У рамках програми науково-теоретичної конференції було організовано роботу за напрямами:

  1. - проблеми інноваційного розвитку медичної освіти на засадах європейських цінностей та сталого розвитку;
  2. - роль і місце біологічних наук у забезпеченні сталого розвитку та екологічної безпеки;
  3. - сучасні аспекти викладання хіміко-фармацевтичних дисциплін та проблеми вищої фармацевтичної освіти в України;
  4. - шляхи створення толерантного середовища у вищому навчальному закладі.

  Учасників конференції було задіяно в тематичних локаціях: «Теорія – методика – практика підготовки конкурентноспроможного медичного та фармацевтичного працівника», «Інноваційне проектування освітнього процесу», «Шляхи формування толерантності в сучасній професійній підготовці медика».
  Усвідомлюючи важливість втілення актуальних вимог, зумовлених процесами реформування медичної освіти на сучасному етапі, учасники науково-теоретичної конференції визначили наступне:

  1. - медична освіта в Україні є одним із головних чинників цивілізаційного розвитку суспільства;
  2. - створення нової моделі системи медичної освіти передбачає цілісний підхід до здобувача освіти, пріоритет гуманістичних ціннісно-світоглядних настанов;
  3. - впровадження у сучасну освіту студентоцентрового та інтегративно-діяльнісного підходів, які сприяють формуванню професійної компетентності майбутнього медичного працівника;
  4. - освітнє середовище в закладі вищої освіти – відкритий простір для апробації та втілення інноваційних технологій, наукових досліджень учасників освітнього процесу;
  5. - сучасна освіта – це педагогіка партнерства між науково-педагогічними та педагогічними працівниками, студентами, батьками; співпраця з громадськістю та місцевими органами самоврядування.

 За підсумками конференції сформовано електронний збірник тез «Інноваційні технології в теорії і практиці сучасної медичної освіти».

sicn-konf20

 


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)63 55 34
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненська медична академія